ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Chrudim

Zastávky MHD

Jako zdařilé lze hodnotit rozmáhající se zastávky ve městě s názvem stanice. Jsou velmi praktické a spolehlivě ochrání cestující proti nepřízni počasí.
Pro lepší orientaci cestujících byl zřejmě myšlen návrat ke klasickému JŘ ála ČSAD. Tento krok lze hodnotit jako diskutabilní. Na tomto označníku jsou jízdní řády jak pro MHD tak i pro meziměstské spoje. Naskýtá se proto ihned otázka. Pozná běžní cestující rozdíl mezi JŘ pro MHD a meziměstskými linkami či linku, která je skrytá v šestimístném kódu? Obrátil jsem se s těmito otázkami na náhodného kolejdoucího, který dle vlastních slov MHD nevyužívá. Výsledek? Nechápavé kroucení hlavou...
Vzorek zastávkového označníku na Čáslavká ulici. Tato zastávka slouží i mimoměstským spojům. Těmito označníky se stává Chrudim jakoby větším městem, nutno ale podotknout, že ve městě jsou zasoupeny v hojné míře i klasické kulaté označníky z dob ČSAD, ovšem už v městských barvách.
Vzorný zastávkový záliv, který je vybaven i prvky pro nevidomé spoluobčany.
Centrální stanice na autobusovém nádraží poskytuje cestujícím výborný servis jak ve formě informační kanceláře, tak i informační tabule se všemi jízdními řády MHD Chrudim. Nezanedbatelnou zajímavostí je garance vybraných spojů pro tělesně postižené spoluobčany. To vše s jedním takto vybaveným vozem!
I v tak malém městě jako je Chrudim lze najít pozůstatky po MHD minulosti. Tato zastávka sloužila cestujícím na Školním náměstí v dobách kdy nebyl k dispozici městský obchvat. Zastávka se nachází cca 200m pod zastávkou Tyršovo náměstí
::Úvod ::Redakce ::Kontakt