ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Ústecký kraj - zápisy ze schůzí vztahující se k dopravní obslužnosti

Přehled článků, které se zveřejnily na toto téma

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 109. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
(18.04.2008, Ústecký kraj)
6.6 - Dopravní obslužnost autobusová – dlouhodobé smlouvy RÚK rozhodla o udělení pokut za porušení „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách sedmi dopravcům. Jde o Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, DP Teplice s.r.o., ČSAD Slaný a.s., BusMat plus s.r.o., Autobusy Kavka a.s. Pokuty byly ve většině případů uděleny za nevyhovující vozový park. Celková suma udělených pokut činí 385 tisíc korun. (Podrobný rozpis udělených pokut viz příloha k této TZ.)
Rada také souhlasila se subdodávkou dopravce ZDAR a.s. dopravci Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. v oblasti Mostecká pánev.
6.7 - Dopravní obslužnost drážní – smlouva s dopravcem České dráhy, a.s. RÚK vzala na vědomí přednesenou informaci o dotazu odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR ke kompetencím orgánů kraje při rozhodování o uzavření smlouvy č. 371/2006 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě a jejích dodatků s dopravcem České dráhy, a.s.
6.8 - Postup při zavádění systému vzájemného uznávání bezkontaktních čipových karet dopravci RÚK doporučilaZastupitelstvu vzít na vědomí informaci o postupu při zavádění systému vzájemného uznávání bezkontaktních čipových karet dopravci a rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí daru ve výši 1.785.000,- Kč ve prospěch společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o., na spuštění a provoz clearingového centra IDS (Integrovaný dopravní systém) Ústeckého kraje,
6.9 - Smlouva o spolupráci s Libereckým krajem při výběrovém řízení na zajištění drážní dopravy RÚK doporučila zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy o společném postupu při zadávání zakázky na provozování veřejné železniční regionální dopravy na lince Česká Lípa – Lovosice – Louny – Postoloprty.
6.10 - Dodatek smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem pro rok 2008 RÚK doporučilaZastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2008 mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem. Dodatek se týká technické změny jízdního řádu ze strany Ústeckého kraje.
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE 108. JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
(18.04.2008, Ústecký kraj)
6.12 - Dopravní obslužnost autobusová – dodatky smluv RÚK souhlasila s tarifní doložkou dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., a dále rada rozhodla o uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) Lounsko-jih a Lounsko-východ, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,
b) Mostecká pánev, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,
c) Příměstská doprava Most - Litvínov, s účinností úprav od 4. 4. 2008, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.,
Zmíněnými úpravami jsou objízdné trasy. Důvodem k jejich stanovení je úplná uzavírka silnice č. I/15 v Mostě kvůli opravě mostu nad železniční tratí č.126 Most – Rakovník. Objízdná trasa povede po silnici III/2574, III/25314, III/25311 a I/13.
Tisková zpráva z 94. schůze Rady Ústeckého kraje
(25.10.2007, Ústecký kraj)
6.14 - Dopravní obslužnost autobusová – dodatky smluv: RÚK souhlasila s úpravou tarifu dopravců DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s, ČSAD Slaný a.s, s úpravou smluvních přepravních podmínek dopravce Autobusy KAVKA, a. s, s úpravou tarifu dopravce ČSAD Semily a.s. a s úpravou tarifu dopravce Severočeská dopravní a.s. RÚK dále rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného s dopravcem Autobusy Karlovy Vary a.s. a dále o uzavření dodatků k smlouvám s dopravci vyjmenovanými v návrhu usnesení.
6.15 - Dopravní obslužnost autobusová – plnění smluv: RÚK souhlasila se subdodávkou dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. v oblastech Kadaň – Žatec, Chomutovsko, Jirkovsko, Krušné hory – Chomutovsko a České středohoří - západ. RÚK dále souhlasila s tarifní doložkou pro dopravce ČSAD Semily a.s. v oblastech České středohoří - východ a Šluknovsko a Severočeská dopravní a.s. v oblasti Ústecko - sever.
Rozhodnutím RÚK je významně rozšířeno území, kde je možné v Ústeckém kraji využívat výhod integrovaného jízdného s využitím síťové jízdenky REGIONet Labe – Elbe.
(pozn. další informace v již zveřejněné tiskové zprávě „Pro Severovýchod kraje je připravena integrovaná doprava“ ze dne 12. 3. 2008 )
Kraj vyslyšel připomínky obcí k autobusové dopravě
(14.02.2008, Ústecký kraj)
Rada Ústeckého kraje na svém 104. jednání schválila v některých oblastech změny ve vedení autobusových linek s spojů. Vesměs tyto změny reagují na připomínky obcí a občanů k jízdnímu řádu platnému od 9. prosince loňského roku.
Díky odstranění souběhů a neefektivních spojů jsou zmíněné úpravy zároveň kilometricky i finančně úsporné – dopravci budou jezdit o 44 tisíc kilometrů méně a ušetří se bezmála 845 tisíc korun. Změny začnou platit v pondělí 3. března.
České středohoří – východ - Rada schválila návrh, který vzešel z jednání se zástupci obcí Ploskovice, Třebušín a místní školy. Jeho cílem je optimalizovat dojíždění dětí do školy. V platnost tak vstoupí nový jízdní řád, umožňující dostupnost všech obcí, včetně části Dolní Nezly, která pokládala současnou obsluhu za nevyhovující.
K další změně dochází na lince Litoměřice – Kravaře. Zde společnost DPÚK a.s. zastavila dopravu, tím pádem by nebyly obslouženy místní části Konojedy, Brusov, Držovice a Starý Týn u Úštěka. Protože v úseku Úštěk – Litoměřice jezdí vlak hrazený krajem a zmíněný autobusový spoj využívá v průměru pět cestujících, zajistí kraj autobusové spoje pouze v úseku Úštěk – Konojedy. V Úštěku pak budou moci cestující přímo u železniční stanice přestoupit na vlak.
České středohoří –západ - Kvůli dětem, které dojíždějí ze směru z Lovosic do speciální školy v Čížkovicích bude spoj, který tu jezdí, zajíždět z hlavní silnice do Čížkovic.
Děčínsko – západ - Na základě žádosti města Jílové v souvislosti s přeplněnými školními autobusy schválila rada časové posuny a úpravy některých spojů.
Dolní Poohří - Na základě požadavku místních samospráv a školských zařízení bude zavedena nová zastávka Terezín-škola pro školní spoje. Jízdní řády budou upraveny tak, aby byla zajištěna včasná doprava žáků a studentů do a ze škol a učilišť. Jedná se hlavně o časové úpravy ve spádových oblastech měst Terezín, Litoměřice, Lovosice a obcí Horní Beřkovice, Straškov-Vodochody a Malé Žernoseky. Také bude zajištěn školní spoj pro obce Rovné a Krabčice ve směru na Roudnici nad Labem.
Štětsko - Kvůli zastavení dopravy společnosti DPÚK na lince mezi Štětím a Kravařemi by mohl vypadnout spoj, který zajišťuje odvoz pracujících z ranní směny směrem ze Štětí. Krajský spoj končící v Sukoradech tak bude prodloužen v obou směrech o 4 kilometry.
Krušné hory – Chomutovsko - V souvislosti s úpravou jízdního řádu v oblasti Vejprty-Kadaň bylo nutné upravit časy odjezdů na několika linkách v této oblasti a to zejména z důvodu zachování či vzniku návazností ve Vejprtech nebo prodloužení čekacích dob v zastávkách s větším obratem cestujících.
Lounsko – jih a Lounsko – východ - Kromě časového posunu spojů o několik minut pro lepší přizpůsobení provozním podmínkám dochází ke změně zajíždění spojů do obcí Děčany a Lukohořany. V ranních hodinách se na žádost občanů přidává jedno zajíždění do Lukohořan.
Lounsko-západ - Z důvodu havarijního stavu mostu v obci Očihov, bylo nutné tento most uzavřít pro vozidla těžší než 3,5 tuny, což se dotýká také autobusové dopravy. Objízdná trasa je stanovena o délce cca 8 km a doba uzavření mostu je odhadována na 1 rok, proto je navržen dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem BusMat plus s.r.o, který respektuje nutnou úpravu některých spojů.
Mostecká pánev - Rada schválila časový posun spoje v oblasti Louny – Lenešice z důvodu lepšího zabezpečení školní docházky.
Podbořansko a Podbořany – Žatec - Z důvodu havarijního stavu mostu v obci Očihov, bylo nutné tento most uzavřít pro vozidla těžší než 3,5 tuny, tedy i autobusů. Objízdná trasa je stanovena o délce cca 8 km a doba uzavření mostu je odhadována na 1 rok, proto je navržen dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby s dopravcem Autobusová doprava s.r.o. Podbořany.
Vejprty – Kadaň - Na základě došlých připomínek občanů a obcí a především jednání na MěÚ Vejprty a ObÚ Perštejn, byly zpracovány nové jízdní řády v této oblasti. Mezi největší změny patří prodloužení několika párů spojů z Klášterce nad Ohří do Kadaně tak, aby bylo zajištěno kvalitnější spojení horské oblasti s městem. Také bude posílena doprava mezi Kadaní a Kláštercem nad Ohří, cílem je zamezit přeplňování spojů do Vejprt. U linky z Pernštejna je navržena změna trasy mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní a to namísto trasy přes Prunéřov, kde je dnes frekvence cestujících nízká a trasa je kilometricky náročnější. Nová trasa povede přes průmyslovou zónu Královský vrch a kolem nemocnice v Kadani.Vedle toho je pro tuto oblast schváleno ještě několik dalších změn, které se týkají časových posunů spojů nebo úprav tras.
Příměstská doprava Most - Litvínov - V oblasti dochází zejména k časovým posunům několika spojů a dále k zavedení prázdninového jízdního řádu na lince Litvínov – Meziboří.
V ostatních oblastech ke změně jízdních řádů nedochází.
Tisková zpráva z 94. schůze Rady Ústeckého kraje
(25.10.2007, Ústecký kraj)
6.8. Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje s účinností úprav od 9. 12. 2007 na vymezených linkách:
a) Bílinsko, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.
b) Krušné hory – Chomutovsko, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
c) Kadaň – Žatec, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
d) Podbořansko a Podbořany – Žatec, dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
e) Děčínsko – východ, dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s.
f) Děčínsko – západ, dopravce Dopravní podnik města Děčína, a.s.
g) České středohoří – východ, dopravce ČSAD Semily, a.s.
h) Ústecko – sever, dopravce Severočeská dopravní a.s.
i) Lounsko-jih a Lounsko-východ, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
j) Mostecká pánev, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
k) České středohoří - západ, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
l) Šluknovsko, dopravce ČSAD Semily, a.s.
m) Štětsko, dopravce ČSAD Slaný a.s.

RÚK dále rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu s dopravcem:
a) Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblastech Krušné hory – Chomutovsko, Kadaň – Žatec a České středohoří – západ.
b) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Bílinsko, Mostecká pánev, Lounsko-jih a Lounsko-východ.
c) Autobusy Karlovy Vary, a.s, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Vejprty - Kadaň.
d) Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Podbořansko a Podbořany - Žatec.
e) Dopravní podnik města Děčína, a.s., s kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Děčínsko - západ.
f) ČSAD Semily, a.s., se kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Šluknovsko.

RÚK dále souhlasila s umístěním informační kanceláře dopravce Autobusy Kavka, a.s., na autobusovém nádraží v Litvínově a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti autobusovou dopravou pro území Ústeckého kraje pro roky 2007 – 2014 tak, že za základní dopravní obslužnost mohou být považovány spoje na linkách zařazených do oblastí Ústeckého kraje v maximální výši 19 000 000 km za rok.

6.9. Dopravní obslužnost drážní – stanovení rozsahu RÚK doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti zajišťované drážní dopravou pro území Ústeckého kraje pro rok 2008 tak, že za základní dopravní obslužnost ve veřejné osobní drážní dopravě Ústeckého kraje mohou být považovány:
1. osobní a spěšné vlaky dopravce České dráhy, a. s. vedené na území Ústeckého kraje podle jízdního řádu připraveného v souladu se schváleným způsobem zabezpečení železniční dopravy dopravce České dráhy, a. s. a v souladu s plněním smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené na roky 2006 – 2008 mezi Ústeckým krajem a Českými drahami, a. s. a jejích dodatků,
2. tramvajová a trolejbusová drážní doprava na území Ústeckého kraje do výše 675 000 km.

6.10. Dopravní obslužnost autobusová – vyhodnocení koncesního řízení. RÚK vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v koncesním řízení „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem“. V souvislosti s tím rada vzala na vědomí pořadí zájemců ve zmíněném koncesním řízení, sestavené hodnotící komisí na základě vyhodnocení kriteria (kriterií) pro udělení koncese takto: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a rozhodla o udělení koncese touto dopravci.

6.12 – Petice ve věci zachování drážní dopravy. RÚK vzala na vědomí doručenou petici občanů, kteří žádají zachování provozu osobní dopravy na trati 113 Most – Lovosice v úseku Čížkovice – Obrnice a také doručenou petici občanů, kteří žádají zachování provozu osobní dopravy na trati 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova.

6.13 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Libereckým krajem. RÚK dopoučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2008 mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem. Rozhodnutí se opírá o jednání hejtmanů obou krajů, kteří dohodli, že doprava na několika linkách v okrajových částech našeho kraje bude hrazena Libereckým krajem jeho smluvnímu dopravci. Prokazatelná ztráta ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, bude následně za úseky na území Ústeckého kraje přeúčtována Ústeckému kraji, který tuto Libereckému kraji uhradí.
TISKOVÁ ZPRÁVA z 93. schůze Rady Ústeckého kraje 3.10.2007
(04.10.2007, Ústecký kraj)
6.9. - Dopravní obslužnost autobusová – zajištění dopravy. RÚK rozhodlao uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) Pro oblast Lounsko – západ, kde dopravu zajišťuje BusMat plus s.r.o., Zeměchy Rada schválila změnu cenového tarifu. Úprava nabývá účinnosti 6. 10. 2007.
b) Pro oblast Mostecká pánev, kde dopravu zajišťuje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.. Rada schválila dodatek ke smlouvě na podnět IPS Alpha, jednoho z investorů ve strategické zóně Triangle, který zažádal dopravce Autobusy KAVKA o zajištění dopravy svých zaměstnanců. Úpravy nabývají účinnosti od 15.10.2007.
c) Pro oblast Dolní Poohří, kde dopravu zajišťuje s účinností úprav od 9. 12. 2007, dopravce ČSAD Slaný a.s., představuje dodatek ke smlouvě nový dopravní koncept obsluhy oblasti Dolní Poohří. Projekt spočívá zejména v úpravě autobusových linek, jejich vedení, jízdních řádů a návazností na drážní dopravu.
Dále RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 s dopravcem ČSAD Slaný a.s., s kterým byl uzavřen dodatek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti v oblasti Dolní Poohří.

RÚK také souhlasí:
a) aby informační kancelář dopravce DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., který zajišťuje dopravu v oblasti Bílinsko, byla umístěna na nádraží ČD v Bílině.
b) se subdodávkou dopravce Zdeněk Lamer, Kladno dopravci ČSAD Slaný a.s., v oblasti Dolní Poohří a Štětsko
c) se subdodávkou dopravce Zdeněk Kulhánek – EXPRESCAR, dopravci ČSAD Slaný a.s., v oblasti Dolní Poohří.
Tisková zpráva z 89. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 29. 8. 2007
(30.08.2007, Ústecký kraj)
6.9 - Dopravní obslužnost drážní – koncepce: RÚK vzala na vědomí stav přípravy a projednávání jízdního řádu dopravce Českých drah, a. s. na období od 9. 12. 2007. Dále uložila odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu dopracovat koncepci železničního jízdního řádu, projednávat úpravy v jízdním řádu a ve veřejné dopravě s dotčenými obcemi a zahájit přípravu na vypsání poptávkového řízení na zajištění železniční osobní dopravy po roce 2008.

6.10 - Dopis občanů ve věci jízdního řádu na železniční trati Žatec – Deštice: RÚK vzala na vědomí doručený dopis občanů, kteří touto formou vyjádřili nesouhlas se zrušením osobních vlaků v úseku Žatec - Deštnice na trati Chomutov – Praha. Rada také vzala na vědomí informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o současném provozu na zmíněném úseku a o navrženém řešení dopravní obslužnosti autobusovou dopravou. Průměrné obsazení osobního vlaku na tomto úseku je 10,2 cestujícího (max. obsazení vlaku je 21,6 cestujících). Tato čísla vyplývají ze sčítání cestujících, které provádějí České dráhy a.s. Drážní doprava je zde tedy neekonomická; cena dopravního výkonu drážního vozidla je v porovnání s autobusem zhruba dvojnásobná. Návrh místo dopravy železniční objednat dopravu autobusovou respektuje potřebu zajistit obslužnost obcí, dochází pouze ke změně druhu dopravy.

6.11 - Dopravní obslužnost autobusová - plnění dlouhodobých smluv: RÚK rozhodla o udělení pokuty za porušení některých ustanovení „Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách“ třem dopravcům. Jsou jimi Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., BusMat plus s.r.o. a Severočeská dopravní a.s.. Pokuty jim byly uděleny za nevyhovující vozový park a v jednom případě za uvedení nesprávných údajů.

6.12 - Dopravní obslužnost autobusová - zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o ZDO na vymezených linkách (Viz samostatná zpráva). RÚK nesouhlasila s úpravou jízdného na spojích č. 6 a 17 linky 552 634 Litoměřice-Kamýk-Libochovany-Malíč-Žalhostice-Litoměřice.
Tisková zpráva z 88. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období, dne 2. 8. 2007
(06.08.2007, Ústecký kraj)
6.1 - Žádost občanského sdružení Klub přátel lokálky o finanční příspěvek na příležitostné jízdy nostalgických vlaků Klubu přátel lokálky k oslavám „10 let od obnovení provozu na muzejní dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov“: RÚK poskytla finanční příspěvek z Fondu hejtmana ve výši 15 tis. Kč.

6.9 - Dopravní obslužnost autobusová - zajištění dopravy: RÚK rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) Příměstská doprava Teplice, s účinností úprav od 1. 9. 2007, dopravce DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o.
b) Dolní Poohří, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce ČSAD Slaný a.s.
c) Bílinsko, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.
d) Kadaň - Žatec, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,
e) Krušné hory - Chomutovsko, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
f) Lounsko-západ, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce BusMat plus s.r.o.
g) Podbořansko a Podbořany - Žatec, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
h) Vejprty - Kadaň, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.
i) Šluknovsko, s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce ČSAD Semily, a.s.

RÚK dále rozhodla o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 s dopravci, s kterými byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje:
j) ČSAD Slaný a.s.,
k) Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.,
l) Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

Dále rozhodla o neuzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast Podbořansko a Podbořany – Žatec (obec Lubenec), s účinností úprav od 2. 9. 2007, dopravce Autobusová doprava s.r.o. Podbořany.

6.10 - Dopravní obslužnost autobusová - plnění dlouhodobých smluv: RÚK rozhodla o udělení pokuty za porušení některých ustanovení „Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách“ dopravcům:
• Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. (125 tis. Kč)
• Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (140 tis. Kč)
• BusMat plus s.r.o. (140 tis. Kč)

RÚK dále souhlasila s umístěním informačních kanceláří dopravce Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. a dopravce Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. RÚK také vyslovila souhlas se subdodávkou dopravce ZDAR, a.s. dopravci Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. v oblasti Bílinsko, se subdodávkou dopravce ČSAD Semily dopravci Severočeská dopravní a.s. v oblasti Ústecko – Sever a se subdodávkou dopravce Zdeněk Kulhánek – EXPRESCAR dopravci ČSAD Slaný a.s. v oblasti Štětsko. RÚK ale nesouhlasila se subdodávkou dopravců Pavel Bašus – Pabamo, Martin Kaňák, Jaroslav Vejnar, Jiří Pokorný, Josef Danko a Autobusy Karlovy Vary, a.s. dopravci Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. v oblasti Kadaň – Žatec.

Informační kanceláře Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a.s.
Oblastumístění, adresa
Lounsko – jihLouny - autobusové nádraží
Lounsko – východLouny - autobusové nádraží

Informační kanceláře Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.
Oblastumístění, adresa
České středohoří – západNádražní budova ČD Lovosice
Kadaň – ŽatecKadaň - autobusové nádraží


6.16 - Projednání a rozhodnutí o dalším postupu v zadání a ve způsobu hodnocení koncesního řízení na provozování autobusové dopravy v oblasti Příměstská doprava Ústí nad Labem Ústeckého kraje: RÚK rozhodla o vyhlášení koncesního řízení na koncesi na službu s předmětem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem s plněním od 1. 11. 2007 do 31. 12. 2014.

Tisková zpráva z 87. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období
(04.07.2007, Ústecký kraj)
6.7 - Dopravní obslužnost drážní - trolejbusová a tramvajová doprava: RÚK rozhodla o uzavření Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na rok 2007 s dopravci:
a) Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
b) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova

6.8 - Dopravní obslužnost autobusová - plnění dlouhodobých smluv o závazku veřejné služby:
RÚK rozhodla o udělení pokut za porušení „Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách“ v dále vymezených oblastech dopravcům:
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s. (955 tis. Kč)
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (135 tis. Kč)
Severočeská dopravní a.s. (50 tis. Kč)
BusMat plus s.r.o. (5 tis. Kč)

RÚK nesouhlasí se subdodávkou dopravců Severočeská dopravní a.s., NORDTRANS s.r.o., SPORTBUS, s.r.o. a Karel MUDROCH dopravci DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s. v oblasti Bílinsko a Zdeněk Kulhánek – EXPRESCAR dopravci ČSAD Slaný a.s., v oblasti Štětsko. RÚK souhlasila s pronájmem vozů společnosti GUMDROP, s.r.o. Praha dopravci Autobusová doprava s.r.o. Podbořany v oblasti Podbořansko a Podbořany-Žatec. Dále vzala na vědomí informaci o plnění závazků dopravců vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů a vyřizování požadavků, podnětů, stížností a námitek vztahující se k dopravní obslužnosti Ústeckého kraje odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

6.10 - Petice – autobusová doprava: RÚK vzala na vědomí petici obyvatel severní části okresu Ústí nad Labem, vyjadřující nesouhlas se službami dopravce Severočeská dopravní a.s., a projednala návrh odpovědi na tuto petici.
Tisková zpráva z 85. schůze Rady Ústeckého kraje, II.volební období
(13.06.2007, Ústecký kraj)
6.10 - Dopravní obslužnost autobusová – plnění dlouhodobých smluv o závazku veřejné služby: RÚK schválila: změnu obsluhy zastávky Most,,aut.nádr. na Most,,nádraží pro oblasti Litvínovsko a Mostecká pánev a Chomutov,,aut.nádr. na zastávku Chomutov,,zimní stadion pro oblast Litvínovsko.
Dále schválila umístění informačních kanceláří dopravců podle uzavřených smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách; úpravu tarifu dopravců: ČSAD Semily v oblasti České středohoří – východ a Severočeská dopravní a.s Teplice v oblasti Ústecko – sever.

RÚK nesouhlasila
- se subdodávkou dopravce ČSAD Semily, a.s. dopravci Severočeská dopravní a.s. Teplice, v oblasti Ústecko – sever.
- s umístěním informačních kanceláří dopravců podle uzavřených smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – v oblastech Bílinsko Lounsko – jih Lounsko – východ České středohoří – západ a Ústecko.

RÚK vzala na vědomíinformaci o plnění závazků dopravců vyplývajících z ustanovení článku 4 a přílohy č. 4 odst. 8 a 9 uzavřených smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách v jednotlivých oblastech
RÚK rozhodla o: 1) uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách:
a) oblast Dolní Poohří s dopravcem ČSAD Slaný a.s., s účinností od 17. 6. 2007,
b) oblast Mostecká pánev s dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., s účinností od 2. 7. 2007,
c) oblast Chomutovsko s dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., s účinností od 2. 7. 2007,
d) oblast Litvínovsko s dopravcem Autobusy KAVKA, a.s., s účinností dle možné změny licencí.

2) o uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného v roce 2007 s dopravcem:
a) Autobusová doprava s.r.o. Podbořany,
b) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.,
c) Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

6.11 - Dopravní obslužnost autobusová – plnění rámcových smluv o závazku veřejné služby: RÚK neschválila.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt