ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Hradec Králové

Malé pojednání o historii MHD v Hradci Králové

Pro ČNDS připravil Petr Nosek
(podklad a informace: Ing. Ladislav Podivín, Jiří Hladký)
Začátek provozu hromadné dopravy na území Hradce Králové se datuje sobotou 1.12.1928, kdy 2 autobusy poprvé zajistili přepravu mezi samostatnou obcí Kukleny – nádražím a Slezským předměstím. O rok později už autobusy expandovali daleko mimo město. V roce 1929 jezdila linka 1 z Kuklen přes nádraží na Slezské předměstí (v podobné trase dodnes jezdí linka 3), linka 2 jezdila v přibližné trase dnešní „dvojky“, čili nádraží- Nový Hradec, linka 3 zavítala do Černilova, linka 4 byla vedena přes Stěžery a Nechanice až do Nového Bydžova, linka 5 dovezla cestující na Pouchov, linka 6 do Svobodných Dvorů, linka 7 do Svinar, linka 8 přes Třebeš do Vysoké nad Labem, linka 9 do Plotišť a konečně linka 10 dokonce až do Opočna- Dobrušky a Deštného!!! Dopravu zajišťovali autobusy Tatra pro 42 sedících a 50 stojících osob a Škoda pro 19 sedících a 25 stojících osob. Trasování linek se rychle měnilo, takže již v roce 1933 jezdila vozidla hromadné dopravy až do Lázní Bohdaneč (l.15), do Býště, Chvojence a do Holic (l.16), do Jeníkovic, Librantic či Slatiny (l.13), či do Světí, Neděliště, Máslojed a Hořiněvse (l.11). Tak, jako v jiných větších městech, i v HK byly zavedeny moderní trolejbusy. 2.5.1949 vyjela na trať první trolejbusová linka- s číslem 2, která jezdí ve velmi podobné trase dodnes. V té době však začínala na trase nádraží- Ulrichovo náměstí- Fortna- U transformátoru- Nový Hradec. Trolejbusy Vetra jezdily od 4.30 do 22.30 (v neděli od 5. do 23.30) v intervalu 30 minut (resp. V neděli dopoledne 60 minut). Druhá trolejbusová trať zahájila provoz též v roce 1949, pod číslem 0, která se až k dnešní zastávce Alessandra nelišila od dnešní „šestky“, ale dále pokračovala přes Stoletou (jedna varianta) nebo jela jako dnešní šestka okolo nádraží na Slezském předměstí. Nutno také zmínit, že trasa linky 0 byla ve směru „tam“ odlišná od směru „zpět“, kdy se vůz vracel dnešní třídou Karla IV. Trolejbusy Vetra byly na svou dobu velmi moderní a už v té době dokázaly jet bez závislosti na „drátech“, vozovna proto nebyla opatřena trolejovým vedením. V roce 1952 byla vystavěna trať Komenského ulicí, čímž byl propojen celý okruh okolo starého města. V roce 1952 byla zavedena trolejbusová linka X, která jezdila z nádraží přes Ulrichovo náměstí, obkroužila ulici dnes pojmenovanou Československé Armády a Třídou Karla IV. se vrátila na nádraží. V roce 1952 byla zahájena trolejbusová doprava i do Kuklen. Na konci roku 1953 se v DP nacházelo 5 trolejbusů Vetra a 10 trolejbusů 7Tr. V roce 1952 vyjela trolejbusová linka 7, která jezdila z nádraží přes Ulrichovo náměstí do Malšovic (po shodné trase jako při výluce v roce 2003). Tyto tratě jsou (až na trať přes Stoletou) zachovány dodnes. Ještě je však důležité upozornit na jednu trať, která byla slibována už před volbami roku 1979. Jedná se o trolejbusovou trať přes Třebeš. V plánu bylo zatrolejovat linky 23 a 24. Bohužel k tomu zatím nedošlo, i když doufáme, že k tomu v budoucnu dojde. Interval na linkách 23,24,27 a 28 by si totiž trolejbusy zasluhoval. Pro trolejbusovou dopravu jsou důležitá 90. léta, kdy došlo ke znovuobnovení některých trolejbusových úseků, díky kterým dnes může ve své trase jezdit linka 2 (Ulrichovo náměstí) a 6 (taktéž a ještě přes Pospíšilovu třídu) a k zavedení nové trolejbusové tratě okolo Fakultní nemocnice, díky čemuž byla zrušena autobusová linka 20 s vysokým intervalem a nahrazena trolejbusovou linkou 1, na které zpočátku jezdily vozy 14Tr, postupně se na lince začaly objevovat vozy 15Tr s tím, že 1 14Tr jezdila ve špičce, až došlo k zvedení linky 1 v pracovní dny s trolejbusy 15Tr a jedním trolejbusem 14Tr jezdícím na pomocný agregát do Kluků (do roku 2001, kdy ho vystřídala trejsina- 21TrACI).
::Úvod ::Redakce ::Kontakt