ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Jihlava

Jihlavské trolejbusy

(ČNDS, úpravy a korekce Zdeněk Sýkora)
Zatímco tramvaje ještě jezdily, již od konce roku 1945 probíhaly na plno přípravy na výstavbu trolejbusových tratí v Jihlavě. Aby se mohlo začít stavět, bylo nutné zlikvidovat tramvajové tratě, které překážely výstavbě trolejbusových trolejí. K ukončování tramvajového provozu docházelo postupně a po dobu výstavby tramvaje na chvíli nahradily autobusy. Slavnostní zahájení trolejbusové dopravy tak proběhlo měsíc po ukončení tramvajového provozu, a to 19. prosince 1948. Prvními vozy nasazené na linku, která v podstatě kopírovala tramvajovou trať, byly trolejbusy Vetra. Oproti tramvajím však trolejbusová trať, spojující náměstí s nádražím, vedla místo Komenského ulící po sousední Křížové. Další rozvoj na sebe nenechal dlouho čekat. Již 27. února byl zahájen provoz po městském okruhu, a to Fritzovou ulicí, kolem staré nemocnice, ulicí Tolstého, dnešní 17. listopadu na Štefánikovo náměstí. Odtud na přes Seifertovou na Masarykovo náměstí. A rozvoj pokračoval výstavbou jednostopé tratě do Starých Hor. Budování základní obsluhy města skončilo vybudováním tratě z Masarykova náměstí do Lidické kolonie. Tato trať byla do provozu uvedena dne 28. září 1953, spolu s druhou stopou na trati do Starých Hor. A nebyla by to Jihlava, aby u toho nebyla nějaká zvláštnost. Tou první byl provozovatel trolejbusové dopravy, kterým se zpočátku staly Západomoravské elektrárny (z dnešního hlediska pozoruhodné a nadčasové). Druhou, neméně zajímavou, bylo označení linek. Označení linek mělo být čísly, ale v projektu byly označeny písmeny. Toto bylo převzato a použito jako označení i na trolejbusech. Označení trolejbusových linek písmeny, jako jediné v elektrické trakci, vydrželo v Jihlavě dodnes. Další změnu přinesl rok 1958, kdy byla přeložena trať ze Štefánikova náměstí na trasu okolo hřbitova. Provoz na nové trati byl zahájen 13. října. Roku 1960 došlo k mírné úpravě na Masarykově náměstí, kde došlo přesunu stopy ke kraji náměstí, tj. do dnešní trasy. Zásadní událost přinesl rok 1965, kdy byla zprovozněna nová vozovna, přičemž původní trať z Lidické kolonie byla prodloužena již 25. listopadu 1963. Není bez zajímavosti, že původní smyčka (v Lidické kolonii) byla zachována a odpojená od sítě až do října roku 2005. 3. září 1965, tj. v době počínajících likvidací el. provozů v tehdejší ČSR, byla dána do provozu další trať, tentokráte na konečnou Handlovy Dvory. V tomto roce bylo taktéž zprovozněno obratiště na náměstí Svobody. Doby likvidace el. provozů přežil ten jihlavský beze ztráty jediného metru drátu, ale v další výstavbě se také nepokračovalo. Síť se začala opět rozvíjet až v roce 1973, konkrétně 20. prosince, kdy byl dán do provozu úsek po Okružní ulici. V roce 1975 byla zprovozněna provizorní trať Tolstého ulicí jako náhrada za trať ve Frizově ulici. Provizorium se stalo v duchu tehdejší doby "věčně" a zůstalo už u této trasy. 3. prosince 1984 byla opuštěna původní smyčka u Domu kultury. Poměrně dlouhá trať k Motorpalu byla byla otevřena po částech. Linka E začala jezdit v roce 1986 po smyčku Romana Havelky. V celé délce byla trať otevřena 24. října 1988. Když pomineme poněkud nešťastnou úpravu trolejového vedení v oblasti Masarykova náměstí v roce 1993, poslední zřetelná změna se udála roku 2000. 28. února 2000 byla odbočkou ze starohorské tratě zprovozněna trať na sídliště Horní Kosov. Původní trať a smyčka byly odpojeny, ale vedení zůstalo i nadále zavěšeno až do roku 2002.
Ačkoliv se mnohdy hovoří o tomto provozu s despektem je zde mnoho zajímavého. Začneme-li trolejovým vedením jsou zde k vidění armatury mnohdy budící úctu. Ale také, a to je podstatné, zde najdeme moderní tahové, rychloprůjezdové výhybky. Vozový park také prožívá jistou renesanci. Po té co zde byly dlouhou dobu k vidění vozy typu Škoda 9Tr. Trolejbus 9 Tr HT 28, ev.č. 11 dojezdil 30.5.1997 na lince C, kurs C3, 10 dní po ukončení provozu v Ostravě a bylo to úplně poslední město ČR. Nyní vlastní podnik, mimo "klasických" 14 Tr i několik nízkopodlažních vozů Škoda 21 Tr a také se stal, na podzim 2005, jedním z prvních vlastníků nového typu pod označením Škoda Irisbus 24 Tr.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt