ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Kolín

Mobiliář s dopravou související

V současné době připravujeme....
Jeden ze starších "modelů" zastávkových označníků, který zapomenutý na Zálabí pomalu ale jistě chátrá a zarůstá. Je zcela patrné, že označník je již delší dobu "mimo provoz". Obě kolínské dopravní společnosti umístily své označníky několik metrů nalevo, tj. na začátek zastávkového zálivu, dle současných standardů.
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148