ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Louny

Linkové vedení MAD Louny

Linka č. 1 - zastávky MAD
(Březno Farma, rocz. - EPL, hlav.vrátnice - ČSAD) - otočka u kotelny - Petra Obrovce - Žižkova - Komenského náměstí - sídliště Hrnčířská - Národní dům - (Masakombinát) - Praga - železniční stanice - (mlékárna - nad pivovarem - Černčiče - Černčiče, prefa - Obora, tranzitní plynovod - Obora / Vršovice)
Interval linky je v rozmezí 10-35 minut ve špičce, mimo špičku a ve volných dnech je to 50-85 minut.
Linka č. 1 - obsluhované území
Vybrané spoje začínají v zastávce Březno, farma rozc. dále pokračuje k závodu EPL a kolem garáží ČSAD (pracovního úřadu) ke konečné "otočka u kotelny". Odtud pokračuje ulicí Petra Obrovce a projíždí sídlištem kde zastavuje u plaveckého areálu a základní škole. Dále po průjezdu sídlištem, zastavuje před vstupem do historického centra a to "Žatecká brána" - zastávka nese jméno Žižkova. Objezdem po ulici Osvoboditelů se linka stáčí ke druhé straně historického centra. Dále okolo kulturního domu se dostává do průmyslové části Loun. Zde zajížďkou vybranými spoji obslouží Masokombinát a kolem závodů Praga, Lostr se dostává k železniční stanici. Díky této "kratší variantě" je to ideální a rychlé spojení sídliště se železniční stanicí. Od železniční stanice pokračují vybrané spoje do obce Černčice a Obory.
Linka č. 2 - zastávky MAD
(Březno Farma, rozc. - EPL, hl. vrátnice - ČSAD) - otočka u kotelna - Luna - /Lenešice, nákupní středisko - Lenešice, železniční stanice - Dobroměřice, u Kádnera - Dobroměřice/ - Tyršovo náměstí - Fügnerova - /Cítolibská - Vladimírská/ - poliklinika - Pudlovská - 5. května - /u cihelny - Průmyslová zóna I - Průmyslová zóna/ - Zahradní město - Riegerova - železniční stanice - (mlékárna - nad pivovarem - Černiče - Vršovice)
Interval linky je v rozmezí 7-25 minut ve špičce, mimo špičku a ve volných dnech je to 40-100 minut.
Linka č. 2 - obsluhované území
Na rozdíl od linky číslo 1, zajišťuje linka číslo 2 významnější spojení. Taktéž vybranými spoji zajíždí k zastávce Březno, farma rozc., k podniku EPL, ale od konečné "otočka u kotelny" jede do centra kratší cestou, přes zastávku Luna, ale k nádraží jede obklikou okolo autobusového nádraží, kam ale nezajíždí. V oblasti okolo Tyršova náměstí je komplex středních škol (gymnázium, zemědělská škola a obchodní akademie), bohužel, na začátku Fügnerovy ulice, chybí zastávka, čímž pro spojení škol, sídlících na začátku ulice není linka stavěna. Na konci ulice, v popisovaném směru, je zastávka Fügnerova, ležící u autobusového nádraží. Odtud linka jede k poliklinice s nemocnicí, poblíž se nachází plavecká hala a odpodál stojí i sportovní hala. Vybrané spoje pak zajíždějí na sídliště přes ulice Vladimírská a Cítolibská. Po vybudování průmyslové zóny, linka obsluhuje i tuto oblast a to pouze vybranými spoji. Dále pokračuje kolem bývalých kasáren, které jsou z části zbourané a na jejich místě se nyní buduje "zahradní město" a obchodní dům Kaufland. Odtud je to již kousek na železniční stanici. Dále linky pokračuje vybranými spoji do Černčič a dále do obce Vršovice. Hlavní vyýznam linky je v obsluze zdravotnického zařízení, průmyslové zóny a jistou formou spojení železničního nádraží se značně vzdáleným autobusovým nádražím, položeným kousek od historického centra města Loun.
Rozšíření - pouze hypotéza
V regionálním tisku se objevily zprávy o zbudování zastávky na ulici Osvoboditelů, které citelně chybí. Linka 1 má zastávku naproti "Žatecké bráně" a pak až na druhé straně historického centra u prodejny Billa, no a linka číslo 2,dokonce zastavuje až na Tyršově náměstí. Navíc na této ulici je pošta a pár obchodů. Jednalo se o zastávku v místě dnešní mateřské školy.
Další rozšíření provozu by mohlo být směrem přes Dobroměřice do Lenešic, k nákupnímu středisku. Díky tomuto prodloužení, které již existuje, ale pouze jedním večerním spojem, by mohla být zrušena souběžná autobusová linka, která by si ponechala pouze spoje jedoucí do Počerad. Pro hovoří vytvoření taktové dopravy mezi Louny a již zmíněnými obcemi. Rozšíření by určitě poskytlo lepší možnosti pro obyvatele,kteří by se dostali do centra Loun za tarif MAD a ne jako nyní za tarif kilometrický.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt