ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Mladá Boleslav

Tarif v síti MAD Mladá Boleslav

Jednotlivé jízdné
zóna 0 zóna 2 zóna 0 zóna 2
čipová karta hotovostní platba
základní jízdné 10 20 12 22
zlevněné jízdné 5 10 6 11
zavazadlo 5 10 6 11
Důchodci - starobní (špička) 10 20 12 22
Důchodci - starobní do 70 let (mimo špičku) 5 10 12 22
Důchodci - starobní nad 70 let (mimo špičku) 4 10 12 22

Tarifní zóny
Zóna 2 je tvořena pouze zastávkami Luštěnice, prodejna; Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční. Ostatní stanice Městské autobusové dopravy Mladá Boleslav patří do zóny 0

Přestupnost
Lhůta pro bezplatný přestup pomocí čipové karty se stanovuje na dobu 45 minut od prvního nástupu do autobusu
::Úvod ::Redakce ::Kontakt