ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ

Linkové vedení - městská autobusová doprava

Děčín má velmi rozvětvenou síť linek Městské autobusové  dopravy. Autobusem se lze dostat do vzdálených Maxiček, do Libouchce a Bynova, do Vilsnic a na druhé straně Labe např. do Podskalí, Březin a do Nebočad. Hlavním přestupovým a konečným uzlem (Terminálem) je Autobusové nádraží, nově vystavěné na přelomu století. Mezi významné zastávky patří TESCO, Kamenická, Nemocnice a Poliklinika, Hlavní nádraľí ČD a Tyršova.


 
Přehled městských autobusových linek
    1 Chrochvice - Želenice - Želenická - Autobusové nádr.(pouze ve směru Kamenická)
       Hlavní nádraží - Tyršova - Masarykovo náměstí - Myslbekova - Kamenická - Nemocnice
    2  Bynov - Bynov, škola - U Divadla - Prokopa Holého - Hlavní nádraží (ČD) - Tyršova  -
        Masarykovo náměstí - Myslbekova - Poliklinika - Kaufland  - Staré město
    3 Autobusové nádraží - Hlavní nádraží (ČD) - Kovošrot -  Kotva - Vilsnice  - (Malšovice-Borek)
    4 Letná - U Průmyslovky - Výtopny - Autobusová nádr. - Hlavní nádraží (ČD) - Tyršova -
       Masarykovo náměstí - Střelnice  - Myslbekova - Východní nádraží (ČD) - Libverda - Březiny
    6 Horní Oldřichov - Růžek - U Divadla - Prokopa Holého - Autobusové nádr. - Hlavní nádraží (ČD)        - Tyršova - Masarykovo náměstí - Myslbekova  - Libverda - Březiny
    7 Želenice - Želenická - Výtopny - Autobusové nádr.(pouze ve směru Kamenická) - Hlavní
       nádraľí (ČD) - Tyršova - Masarykovo náměstí - Myslbekova - Nemocnice - Kamenická
    8 Autobusové nádraží  - Hlavní nádraží (ČD) - Tyršova - Masarykovo náměstí - Myslbekova -
      - Poliklinika  - ČSPL, učiliště - Loděnice - Křešice, škola - Boletice, škola - Lesná - Velká Veleň
    9 Autobusové nádraží  - Hlavní nádraží (ČD) - Tyršova - Masarykovo náměstí - Myslbekova -
      - Poliklinika  - ČSPL, učiliště - Loděnice - Křešice, škola - Boletice, Lidový dům - Nebočady
   10 Krásný Studenec - Vodárna - Výtopny - Autobusové nádr. - Hlavní nádraží (ČD) - Tyršův
       most - U Přejezdu - Jalůvčí - Zotavovna - Maxičky
   12 Bělá - (Čechy) - Kovárna - Čechy - U Divadla - Prokopa Holého - Autobusové nádr. -
       Hlavní nádraží (ČD) - Tyršova - Masarykovo náměstí - Myslbekova - Folknáře
   14 Škrabky - Pod lesem - U Divadla - Prokopa Holého - Autobusové nádr. - Hlavní nádraží (ČD)
       - Tyršova - Masarykovo náměstí - Střelnice - Loubí 1 - Podskalí
   21 Kamenická - Myslbekova - Masarykovo náměstí - Tyršova - Hlavní nádraží (ČD) -TESCO
   22 Bynov - Bynov, škola - Růžek - U Divadla - Hlavní nádraží (ČD) - Prokopa Holého - TESCO
   32 Želenice - Výtopny - Autobusové nádr. - Hlavní nádraží (ČD) - Tyršova - Masarykovo nám. -
        - Střelnice - Myslbekova - Březiny - Poliklinika - Loděnice - Boletice - Nebočady
   33 Chrochvice - Autobusové nádr. - Hlavní nádraží (ČD) - Masarykovo náměstí - Střelnice
        - Myslbekova - Poliklinika - Staré Město - Poliklinika - Kamenická - Myslbekova - Střelnice -
        Masarykovo náměstí - Hlavní nádraží (ČD) - Prokopa Holého - Růžek -  Bynov - Jílové, náměstí
   37 Chrochvice - Pošta - Želenice - DP - Desta  - Hlavní nádraží (ČD) - Autobusové nádr. -
       Tyršova - Mysarykovo náměstí - Střelnice - Myslbekova - Kamenická - Nemocnice
   55 Myslbekova -Nemocnice (areál)


ČNDS - Městská doprava Děčín