ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Děčín

Výtah na pastýřskou stěnu

Další zajímavostí z hlediska hromadné přepravy osob byl výtah na Pastýřskou stěnu. Tento výtah začínal na nábřeží, kde se k němu muselo vzhledem k železničnímu tunelu dojít štolou vyraženou ve skále právě pod tratí 090. Výtah byl uveden do provozu v roce 1983 a do roku 1994 spolehlivě provozován zaměstnanci DP. Po předání výtahu Městskému úřadu byl odprodán soukromé firmě a od té doby nezadržitelně toto zařízení chátrá (jez)
Na Pastýřskou stěnu bude zřejmě znovu jezdit výtah
(27.4.2005 , Severočeské noviny)
Na Pastýřskou stěnu v Děčíně budou možná turisté znovu moci vyjet výtahem. Radnice plánuje společně se soukromým investorem dopravu ze spodní části města na vrchol pískovcového masivu, z nějž je unikátní pohled na krajinu. "Rozhodli jsme se obnovit výtah, záviset nyní bude na stanovisku Správy CHKO Labské pískovce," řekl starosta Vladislav Raška. Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se bude k projektu vyjadřovat v rámci územního řízení a později stavebního povolení. V minulosti již výtah na dominantu města vedl, a to vnitřkem skály. Tato technická památka již několik let chátrá. Podle pamětníků měl výtah za provozu problémy s vysokou vlhkostí ve štole a pohyby skály. Nový výtah by proto měl kopírovat okraj skály. Ze všech stran bude průhledný, aby z něj měli turisté dobrou vyhlídku na město. "Přístupný by měl být na rozdíl od původního také vozíčkářům," dodal starosta. Předběžné náklady na stavbu výtahu radnice odhadla na deset milionů korun.
ČNDS - Městská a příměstská doprava v Děčíně