ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ

Přehled vozidel - DP města Děčína a.s.

Děčín má velmi rozvětvenou síť linek Městské autobusové dopravy. Autobusem se lze dostat do vzdálených Maxiček, do Libouchce a Bynova, do Vilsnic a na druhé straně Labe např. do Podskalí, Březin a do Nebočad. Hlavním přestupovým a konečným uzlem (Terminálem) je Autobusové nádraží, nově vystavěné v na přelomu století. Mezi významné zastávky patří TESCO, Kamenická, Nemocnice a Poliklinika, Hlavní nádraží ČD a Tyršova.

Aktuálně o děčínských autobusech

Nové autobusy
(1.6.2005 , Petr Šašek)
Dodán další autobus Mercedes Citaro 0503 L. Představení autobusu je naplánováno v rámci oslav 55. let DP Děčína.
ČNDS - Městská a příměstská doprava v Děčíně