Kliknutím okno zavřete
Kolejiště TT
(Foto: Petr Ježek)
Zhlaví vlevo. Díky stísněnému prostoru nebylo možné realizovat přejezd oběma směry na dvojkolejné trati. Semafory jsou velikosti HO, neboť v době vzniku kolejiště diodové TT světelné semafory neexistovaly a mechanické návěsti nebylo možné, opět díky stísněnému prostoru, umístit.