ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Mediální servis ...

Zprávy z novin, elektronických médií, oficiálních tiskových zpráv týkajících se dopravy na ústecku. Nemůžeme být všude, ale umíme pro Vás informace hledat.
Primátor: politici budou platit plné jízdné!
(12.01.2007, web Magistrátu města Ústí n.L.,)
Ústí nad Labem
Zastupitel bude platit stejnou částku, jako každý jiný občan.
Na jednání představenstva Dopravního podniku o novém tarifu jsme projednávali mnoho variant i podvariant. Nejzodpovědněji a nejdéle jsme hovořili o sociálních dopadech na matky s dětmi a seniory. Já osobně jsem v rámci schváleného řešení považoval za samozřejmé, že zastupitelé zaplatí plné jízdné; zde si klidně dovolím přiznat chybu, že jsem ve spleti desítek stran, tabulek a několika set různých kolonek přehlédl řádek, který o jízdném členů zastupitelstva pojednává. Na druhé straně považuji také za chybu, že vedení Dopravního podniku tuto důležitou věc na jednání představenstva samo neotevřelo. Velice jsem se rozčílil, když jsem se dozvěděl, že má být zmíněné privilegium zachováno.
Tarif MHD platný od 1. dubna 1998 umožňoval členům zastupitelstev využívat prostředky MHD zdarma. Zhruba o rok a půl později vešel v platnost nový tarif, jenž těmto osobám umožnil jezdit za 1000 korun ročně. Nyní už žádná taková výhoda pro politiky neexistuje. Domnívám se, že je to naprosto správné.

Jan Kubata, primátor města Ústí nad Labem

Komentář
(autor: Jan Maxa)
Pan primátor se sice rozčílil oprávněně, ale jen jednou. Jak jsou na tom s rozčilováním asi běžní cestující v Ústí nad Labem, kteří díky totální absenci iniciativy vedení DP neznají i třeba zdánlivé maličkosti, které cestujícím v ostatních městech zlepšují kvalitu cestování ? Vedení DP samo od sebe totiž žádnou iniciativu neotevřelo již hodně let a tak i přes dostatek kloubových nízkopodlažních autobusů nemáme garantované spoje na vybraných pořadích linky 11, stejně tak jako již nic nebrání obsadit nízkopodlažním trolejbusem vybraná pořadí aspoň na dvou dalších linkách. Informační systém vnějších a vnitřních digitálních panelů připomíná ve světle možností využití dobu ledovou a celkově propagace MHD a výhod jejího používání (pravda je jich čím dál méně) je asi oblast Sci-Fi. Podobných věcí by sa dalo najít mnohem více.
Tohle jsou věci, které nezatěžují náklady, ale vyžadují otevření iniciativy ..... jenže my cestující za ta léta už nemáme sílu se rozčilovat.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt