ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Mediální servis ...

Zprávy z novin, elektronických médií, oficiálních tiskových zpráv týkajících se dopravy na ústecku. Nemůžeme být všude, ale umíme pro Vás informace hledat.
Zrušení koncesních řízení DO - autobusy pro oblasti Ústecko Sever a Příměstská oblast Ústí n.L..
(Výňatek tiskové zprávy z 80. schůze Rady Ústeckého kraje, dne 24. 4. 2007)

RÚK nerozhodla o pořadí zájemců v koncesním řízení "Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – Ústecko – sever". Dále rozhodla o zrušení koncesního řízení "Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách – oblast Příměstská doprava Ústí nad Labem".
Autobusová dopravní obslužnost, vyhodnocení koncesních řízení.
(Výňatek tiskové zprávy ze 79. schůze Rady Ústeckého kraje, dne 12. 4. 2007)

RÚK rozhodla o přidělení koncese a uzavření smlouvy se zájemci, kteří se v jednotlivých koncesních řízeních "Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti části Ústeckého kraje v režimu závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na vymezených linkách - oblast" umístili na prvním místě:

1. České středohoří - východ: ČSAD Semily, a.s.
2. Dolní Poohří: ČSAD Slaný a.s.
3. Kadaň - Žatec: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
4. Litvínovsko: Autobusy Kavka, a.s.
5. Lounsko - západ: Bus Mat plus s.r.o.
6. Mostecká pánev: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
7. Vejprty - Kadaň: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Hodnotícím komisím bylo předáno celkem 22 obálek s nabídkami. Žádná nabídka nebyla podána po lhůtě pro podání nabídek. V případě oblastí Ústecko Sever a Příměstská oblast Ústí nad Labem byly při hodnocení nabídek zjištěny některé nedostatky v úplnosti podkladů. V těchto dvou oblastech tedy nejsou koncesní řízení uzavřena.

Redakční doplnění
V případě Příměstské oblasti Ústí nad Labem se jedná již o druhý termín koncesního řízení. První dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti s platností od 1.1. 2007 se také z výše uvedených důvodů nerealizovalo.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt