ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Události roku 2007

Co hýbe životem obyvatel na teplicku a nemusí to být vždy jen doprava - prostě zásadní věci najdete zde.
Veolia Transport Česká republika získává Dopravní podnik Teplice
(16.01.2007, Jan Maxa)
Jako blesk z čistého nebe zasáhla na počátku roku dopravní veřejnost zpráva o kontraktu mezi vlastníky DP Teplice s.r.o. a francouzskou společností Veolia Transport. Nadnárodní dopravce se stal 100% vlastníkem DP Teplice s.r.o.. Stalo se tak v těsném závěru roku 2006, kdy vedení DP a zároveň majitelé DP Teplice s.r.o. prodali své podíly, které dohromady činí 100% společnosti. Celou transakci ještě musí schválit Úřad na ochranu hospodářské soutěže a proto zatím nejsou podávány bližší informce. Přesto však již některé z oficiálních zdrojů získat lze.

Nejpodstatnější otázka pro cestující je jasná. Jak se projeví změna v MHD v roce 2007 ? Odpověď je jednoduchá a uspokojivá - nijak !
Tak jako každým rokem i v roce 2007 jsou závazky mezi dopravcem a městem Teplice smluvně dohodnuty. DP Teplice zajišťuje provoz MHD v předem stanoveném rozsahu provozu a využívá k tomu jednak své dopravní prostředky, ale zejména majetek města Teplice, který má za tímto účelem v pronájmu.
Zde je potřeba objasnit některé spekulace, které po ověření nformacemi z magistrátu města Teplice lze uvést na pravou míru. DP Teplice s.r.o se za léta práce vedení a zároveň majitelů stal uznávanou společností o kterou projevilo zájem hned několik konkurenčních společností. Ve vztahu k městu však není majitelem (jak je občas nyní interpretováno), ale provozovatelem a správcem městského majetku, který je pro provoz MHD klíčový. To je například areál vozovny (mimo mycí linku), část vozového parku autobusů a kompletně elektrická trakce (vedení, měnírny, trolejbusy).

I v letošním roce počítá rozpočet města s nákupem vozidel MHD, které půjčí do užívání dopravci DP Teplice. Zde je nutné přiznat, že perspektiva trolejbusové trakce bude letos opět předmětem důkladné diskuze rady města a zejména v hledání nových argumentů ve prospěch trolejbusů. Nezbývá, než držet (staro)novému provozovateli palce aby obhájil i v dalších letech svou dobrou a pevnou pozici v službách MHD.

Aktualizováno 17.4.2007. Úřad na ochranu hospodářské soutěže schválil prodej společnosti DP Teplice s.r.o. společnosti Veolia Transport ČR. Ta se tak stává 100% vlastníkem.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt