ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Mediální servis ...

Zprávy z novin, elektronických médií, oficiálních tiskových zpráv týkajících se dopravy na teplicku. Nemůžeme být všude, ale umíme pro Vás informace hledat.
Lanová dráha na Komáří vížku nabídnuta k odkoupení městu Krupka.
(28.1.2008, Ing. Milan Puchar)
V současné době se objevují otázky, jak je to vlastně s lanovkou na Komáří vížku a jejím možným prodejem. Zaručení informátoři tvrdí, že Město ji kupuje, či již koupilo za desítky miliónů, že se stala majetkem jen vybraných osob, apod..
Skutečnost je takováto. Majitel lanové dráhy již nemá zájem lanovku provozovat a proto ji, přesně v souladu se zákonem, nabídl přednostně Městu k odkoupení. Nechal si vyhotovit znalecký posudek a ten předal zástupcům města. Na společném jednání se zástupci Města je potom seznámil i se současným stavem a ekonomikou provozu celé lanové dráhy a navrhl Městu podmínky, za jakých by lanovou dráhu odprodal. V této záležitosti se následně jednalo i na zastupitelstvu města a to ve svém usnesení vyjádřilo souhlasný záměr lanovou dráhu koupit. Nejprve si ale nechá udělat vlastní znalecký posudek včetně zhodnocení skutečného technického stavu obou stanic, technologie i samotné dráhy a sloupů, prodiskutuje s odborníky, kteří posuzují lanové dráhy např. jako revizoři technických zařízení, nutnost budoucích investic a poté bude jednat o ceně a podmínkách kupní smlouvy. Základní návrh kupní ceny nelze z pochopitelných důvodů nyní zveřejnit, ale je možné uvést, že ta se v tuto chvíli pohybuje hrubým odhadem na hranici deseti miliónů. Další informace budou sděleny po vyhotovení znaleckého posudku a proběhlých, navazujících jednáních.
Zdroj: webové stránky města Krupka. Ilustrační foto: ČNDS
Info o lanové dráze Bohosudov - Komáří vížka
(Jan Maxa)
Lanová dráha Bohosudov - Komáří vížka se nachází na území města Krupka přesněji nad Bohosudovem. Dostavěna a zprovozněna byla v roce 1952 Teplickým dopravním podnikem avšak o rok později předána do provozování ČSD později ČD. V 90letech minulého století byla zprivatizována.
Délkou 2348 metrů mezi dolní a horní stanicí je lanovka nejdelší v ČR. Při rychlosti 2,5m za vteřinu trvá jízda 15 minut a překoná se výškový rozdíl 482 m. Horní stanice se nachází na hřebenech Krušných hor ve výšce 808 m nad mořem odkud je unikátní výhled na České středohoří, Ústecko, Teplicko, Mostecko i německé Sasko.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt