Kliknutím okno zavřete
Teplické autobusy Scania Omnilink
(Foto: 20.2.2008, Jan Maxa)
Drobné opravy dovezených Švédských autobusů před absolvováním kontroly na STK, probíhají v autorizovaném servisu Scania v Ústí nad Labem. Pro provoz v ČR nakonec nebylo nutné provádět žádné zásahy do konstrukce vozidla či jiné úpravy a hlavním zdržením byla již tradičně byrokracie. Na snímku z plochy areálu servisu jsou zachyceny autobusy ev.čísel 421 a 426 (částečně mimo záběr též 424), označené  logem DP a piktogramy. Těsně před zařazením do provozu proběhne již v areálu DP  v Teplicích montáž odbavovacího zařízení a digitálních transparentů.