ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Teplice

Nízkopodlažní vozidla v MHD Teplice

Jedním z mnoha požadavků, které se na veřejnou dopravu kladou je přístupnost a bezbariérovost pokud možno pro všechny cestující, tedy i ty s omezenou možností pohybu. Bohužel finančí nároky na bezbariérovost nejsou nejnižší a tak pokud nemá dopravce "štědrého sponzora" je cesta bezbariérovosti poněkud pomalejší. První a na dlouhou dobu jediný nízkopodlažní autobus v podobě Renaultu Citybus e.č. 410 začal DP Teplice provozovat v roce 1998 a až po 6 letech se v provozu objevily další dva nízkopodlažní 15metrové Mercedesy Citara. Rok 2006 však znamená pro MHD Teplice skok, který již umožňuje vytvořit základ sítě garantovaných spojů. Nízkopodlažní vozový park se rozrostl hned o 4 přírůstky - dva trolejbusové v podobě 24Tr Citelis a dva 15metrové autobusy Solaris Urbino. Ve vozovém parku tak nyní je 7 nízkopodlažních vozidel.

Karosa-Renault Citybus 12M

První a na dlouhých 6 let jediný nízkopodlažní autobus zařadil dopravce do svého vozového parku v roce 1998. 12metrový městský Karosa-Renault Citybus 12M splňující emisní normu Euro 3 obdržel evidenční číslo 410 a zařadil se tak mezi čísla dosud vyhrazena pro starší TAM BUSy, které sice nejsou nízkopodlažní, ale vyznačují se pro teplický odbavovací systém ideální šířkou předních dveří. Citybus zůstal v provozu osamocen a jeho vypravenost neumožňovala zavést garantované spoje či zvláštní linku pro handicapované. Zajímavostí je, že je vybaven nadstandardní elektricky ovládanou výsuvnou plošinou. V praktickém provozu se však toto nevyužívá a s ohledem na kapacitu i stáří vozu je na linky vypravován dle běžných potřeb. V roce 2006 jej můžeme spatřit zejména v pracovní dny, často na lince č. 28.

Mercedes Benz Citaro L

Autobusy spojují Teplice s hustě obydlenou příměstskou oblastí a tomu bylo potřeba přizpůsobit vozový park typem vozidla kapacitně a ekonomicky odpovídajícím potřebám dopravce. DP Teplice se tak vydal cestou 15metrových šestinápravových autobusů. V roce 2004 obohatil flotilu autobusů úspěšný Mercedes Benz Citaro O 530 L. Nové autobusy obdržely evidenční čísla 412 a 413 a jejich kapacita až 140 cestujících je pro příměstské linky 23 a 24 na které jsou vypravovány, dostačující. S provozem Citar byla od prosince 2004 zavedena ještě jedna novinka, a to garantované spoje. Ty jsou na jízdních řádech označeny symbolem vozíku pro invalidy.

Škoda 24Tr Citelis

V polovině roku 2006, konkrétně ve dnech 24-25. dubna nastala v teplické dopravě výjimečná událost. Po 11 letech, kdy se do Teplic nedostal žádný nový trolejbus a elektrická trakce byla vystavována úvahám o zrušení byly ze Škody Electric dotaženy dvě nízkopodlažní 24Tr s karoserií Citelis. Oba vozy jsou bez pomocného agregátu a obdržely evidenční čísla 165 a 166 čímž pokračují v číselné řadě standardních trolejbusů. Po zácviku řidičů a technického personálu jsou trolejbusy vypravovány na pevná pořadí, kde však můžeme nalézt řadu přejezdů a proto je můžeme vídat téměř po celé síti. V pracovní dny do večerních hodin se však vyhýbají linkám č. 2 a 5, kde jsou vypravovány kapacitní kloubové 15Tr. V době, kdy vozový park trolejbusů je již na hranici životnosti lze jen doufat, že je tato dodávka pouze začátkem pokračující modernizace. V dohledné budoucnosti se však neplánuje obnova v kloubové variantě.

Solaris Urbino 15M

Sotva si cestující začínají zvykat na trolejbusou nízkopodlažní trakci, čeká je při cestách na linkách MHD další zkvalitnění, tentokrát v autobusové dopravě. Na základě dvou výběrových řízení (jedno ze strany dopravce a druhé z města) jejichž vítězem se stal dodavatel Solaris Czech s.r.o. byly do Teplic dne 26.září 2006 dodány dva autobusy Solaris Urbino 15 s motorem DAF, vybavené vším potřebným pro bezbariérovou přepravu tj. nízká podlaha po celé délce vozu, funkční kneeling, manuální plošina pro vozíčkáře. Nová vozidla obdržela evidenční čísla 414 a 415 a cestující se s nimi měli možnost svézt na počátku října, přesněji s vozem 414 od 12.října 2006. Solaris číslo 415 se na linky MHD mohl vypravit až koncem následujícího týdne, protože narozdíl od 414 je 415 v majetku města a DP jej do provozu mohl zařadit až po podepsání příslušných smluv z městem. Vypravenost Solarisů je na linkách 23 a 24 avšak hned zpočátku byla vyzkoušena též jízda na lince č. 137 do Ústí nad Labem.
Jan Maxa
::Úvod ::Redakce ::Kontakt