ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Dopravní Teplice 2007 aneb fotoreportáž z návštěvy DP Teplice s.r.o.

13. října 2007 proběhla za spolupráce ČNDS a DP Teplice s.r.o. dopravní poznávací akce Teplického provozu s příznačným názvem DOPRAVNÍ TEPLICE 2007. Účastníky čekal od 11:15 hodin seznamovací program poznávání zdejšího provozu, technického zázemí a i projížďka po trolejbusové síti. Důvodem byla zejména skutečnost, že se MHD od roku 2007 výrazně rozšířila o příměstskou dopravu a linky DP Teplice nyní obsluhují téměř celý okres. Mimo to zasahují již od roku 2005 do jinak dopravně stagnujícího Ústecka.

Bylo sobotní dopoledne kolem 11 hodiny, když se naproti vlakovému nádraží zastavil autobus Crossway ev.č. 616 čekající na neobvyklou skupinu cestujících. Konal se zde totiž sraz příznivů hromadné dopravy, kteří projevili zájem poznat aktuální stav dopravy v Teplicích z trošku odbornějšího pohledu s náhledem do zákulisí.
Po odbavení, kdy každý účastník obdržel pamětní jízdenku, se autobus vydal směrem k areálu vozovny DP i když s malým zpožděním, neboť České dráhy nezklamaly a muselo se čekat na příjezd kolegů ve zpožděném rychlíku od Prahy.
Příjezdem do spodní autobusové části vozovny a krátkém uvítacím proslovu začala již ta zajímavější část akce a průvodcovství se ujal dopravní ředitel ing. Petr Havlík. Nutno dodat, že nebyl sám a díky kolegům z vrchního vedení, dispečinku i dílen se zájemcům o informace dostalo odpovědí prakticky na všechny otázky.

Fotografie z areálu vozovny DPFotografie z jízdy trolejbusem 15Tr ev.č. 211
Druhá polovina akce byla zaměřena na trolejbusovou síť. Prohlídka proběhla jak jinak než jízdou na kterou byl vypraven kloubový vůz 15Tr ev.č. 211. Kloubák byl zvolen záměrně neboť se akce zůčastnilo celkem 46 osob. Jízda byla pečlivě naplánována tak, aby bylo možné projet manipulační úseky a nebyla nouze o časté fotozastávky. Prakticky až na pár drobných aktuálně vložených zastávek se povedlo dodržet harmonogram jízdy, který je zobrazen ve schématu. Závěr akce potom polovina účastníků nesla v duchu, který k podobným akcím patří debatou u dobrého jídla a nad sklenicí zlatavého moku.
Fotografie z jízdy nepřipomínají jen pohyb trolejbusu, ale též akční momenty účastníků a tak zde nabízíme i pár fotografií, kde fandové nepřekáží, ale dotváří patřičnou vypovídací hodnotu. Poznáte se ? :o)::Úvod ::Redakce ::Kontakt