ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Dubrovnik - HR

Lanovka na Srdj

V pohnuté historii starobylého chorvatského města Dubrovnik nelze přehlédnout rok 1991. Tehdy se na vrchu Žarkovica objevili srbsko - bosenští agresoři s úmyslem obsadit i vrch Srdj (412 m.n.m). Z tohoto vrchu se dá říci, že je město jako na dlani. Opustíme-li militantní myšlenku možnosti strategického ovládnutí města, lze bez nadsázky říci, že pohled na město právě z vrchu Srdj je vrcholem návštěvy této chorvatské metropole na jihu země. Lépe řečeno byl. Před rokem 1991 zde totiž chorvatská cestovní kancelář Atlas provozovala visutou lanovku. Ta svými kabinami přepravila cca 100 tis. turistů za rok. Jelikož se dolní stanice nachází (nacházela) nedaleko zadní brány dubrovnické pevnosti, nebyl problém zakončit pobyt ve městě podivuhodným výhledem na pobřeží a vzdálené mořské obzory. Jak je již z textu patrné v osudný rok 1991 došlo ke zničení lanovky, což bylo logické vyústění těžkých bojů v této oblasti. Zatímco samotné město se z těchto dramatických a zničujících událostí vzpamatovalo, lanovka (tj. vše co z ní zbylo) chátrá dál.
Dnešní stav...
Pokud se zaměříme na to co z ní vlastně zbylo, je výsledek velmi tristní. Dolní koncová stanice  je technicky v relativně zachovalém stavu. Horní stanice a podpěra ve 2/3 dráhy jsou vizuálně poničeny střelbou z lehkých i těžkých zbraní. Zařízení horní stanice bylo zcela zdemolováno, ve stěnách budovy jsou obrovské díry s trčícím a zrezlým armováním. Nosné lana byly ve stanicích uřezány a lze spatřit pouze jejich smutná torza. Napínací zařízení byla s největší pravděpodobností tímto krokem rovněž zlikvidována. Zdali se ve strojovně nachází pohonná jednotka nelze zjistit. Dveře jsou opatřeny výstrahami před vysokým napětím, což přítomnost elektromotoru může pouze naznačovat. Tažné lana lze spatřit pouze na podpěře, odkud visí na zem. V obydlené části pod někdejší dráhou lana logicky zmizely. I přes poměrně kvalitní zabezpečení objektu, stala se dolní stanice cílem nájezdů vandalů a místních narkomanů. (Pozn. případným zájemcům o návštěvu dolní stanice doporučujeme před návštěvou nejíst a zajistit znecitlivění čichu.) Pozornému badateli neujde malé překvapení pokud zapátrá v hustém porostu v jámě pod nástupištěm, kde lze s úspěchem (září 2007) najít kompletní kabinu. Ta je zde postavená, resp. shozená, na přední čelo. V horní stanici, ani v jejím okolí, se druhá kabina již nenachází.
Co dál...
Po dlouhém jednání, a zřejmě i hledání finančních prostředků, vydalo město Dubrovnik v únoru 2007 někdejšímu provozovateli povolení k obnovení této lanové dráhy. Vyjádření společnosti Atlas tak znějí přinejmenším optimisticky. Lanovka bude, ale bude jiná! Kromě rozsáhlé přestavby horní stanice na multifunkční zařízení, změní se i použitá technologie. Dolní stanice se má stát výstavní zahradou. Věřím, že v takovéto zahrádce bude příjemné vystát takovou frontu jakou si zde pamatuji ještě z mírových dob tehdejší Jugoslávie.

Petr Ježek
Občanské sdružení, IČO: 270 12 344, WWW.CNDS.CZ, ISSN 1802-7148