ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

REGIONet Labe-Elbe aneb integrace je i v Ústeckém kraji

1. listopad 2007 se z pohledu nabídky služeb cestujícm v Ústeckém kraji může nazvat jako významný den. Začíná se zde totiž objevovat něco co částečně připomíná systém, který zde obyvatelé potřebují a to je integrovaná doprava - jedna jízdenka, více dopravců.
I když v tomto případě o integrované dopravě můžeme hovořit v uvozovkách berme ji jako inspiraci vážně - je tvořena odborníky s osvědčenou praxí. Seznamte se tedy s novou působností dopravního integrovaného systému Horní Polabí aneb drážďanskou tramvají nebo děčínským autobusem na jednu jízdenku VVO.

Od jízdenek přátelství po integrovaný tarif bez hranic
Komplikace s cestováním přes státní hranice nejspíš zažil od dětství každý znás. Fronty na celnicích, hraniční pasové kontroly a podepisování celních prohlášení, že nic moc nepřevážíme a nenarušujeme tím ekonomiku sousední země. O mnoho rychlejší nebyly ani vlakové spoje, kterých vesměs bylo pomálu v rámci mezinárodních rychlíků. Přesto zejména v příhraničních oblastech snaha o cestování k sousedům vždy byla a díky našemu členství v evropském společenství se pohyb neustále uvolňoval až do stavu, kdy se hranice stala opravdu jen pomyslnou.
V hromadné dopravě je to však komplikovanější protože zejména v železniční se kromě technických problémů musí dopravci vypořádávat i s tarifními odlišnostmi, které vycházejí i z ekonomického postavení jednotlivých států a jsou meni nimi výrazné rozdíly. Existují proto různé jízdenky přátelství či zvláštní tarify, které jsou na severu čech hojně využívány avšak mají obvykle platnost pouze ve vybrané dny nebo mají jiná omezení (víkendové SONE+ respektive od září roku 2007 SONE+DB a REGIONet+DB) a umožňovaly snadnou dostupnost nedaleké Saské metropole Drážďany, ale i široké oblasti okolo, která je atraktivní nejen pro nákupů chtivé, ale též pro turistiku a to obvzlášť platí i pro příznivce dopravy. Podobné druhy jízdenek do Čech nalezneme i u našich sousedů avšak obvykle se stejným omezením přičemž zřejmě nevýraznějším omezením byla pro všechny platnost pouze na drahách ČD a DB s výjimkou Teplicka kam je absence železničního spojení nahrazena regionální linkou německého dopravce.

Od 1. listopadu 2007 však přišla výrazná změna, která se dá nazvat v rámci příhraničního cestování malou dopravní revolucí a to hlavně pro obyvatele Ústeckého kraje, kteří tak mají možnost vyzkoušet integrovanou dopravu v praxi.
Atraktivní tarifní nabídka se jmenuje REGIONet Labe - Elbe nebo též TAGESKARTE Elbe-Labe a výrazně rozšiřuje vzájemné využití vybraných dopravních prostředků na území Ústeckého kraje a Saského integrovaného dopravního systému Horní Polabí a co je nejpodstatnější s platností v kterýkoliv den.
Tramvaj + autobus + vlak + přívoz = "REGIONet Labe-Elbe"
Při koupi jízdenky REGIONet Labe-Elbe máte možnost využít dvou nabídek a to pro 1 osobu nebo malé skupiny (2-5 osob) podobně jako je tomu u jízdenek SONE+DB či REGIONet+DB avšak zde nastává nejeden výrazný rozdíl. Jízdenka se totiž nejen podobá, ale i řídí tarifem dopravního systému Horní Polabí (VVO = Verkehr Verbund Oberelbe).
Co to pro cestujícího znamená a kde vlastně nová jízdenka platí ?
- až na výjimky platí na regionálních autobusových linkách a železničních tratích systému VVO
- a to včetně regionální linky Dresden - Altenberg - Teplice (č.360/398)
- na linkách hromadné dopravy v Drážďanech (autobusy, tramvaje, S-Bahn)
- umožňuje slevu na lanové pozemní a vysuté dráze v Drážďanech
- platí na vybraných přívozech přes řeku Labe
- na tratích ČD v Ústeckém kraji
- na linkách Dopravního podniku města Děčína (mimo linky do Prahy).
- na linkách ČSAD Semily a.s. na území Ústeckého kraje (platnost od 1.4.2008)
- na linkách Severočeská dopravní a.s. v oblasti ústecko - sever (platnost od 1.4.2008)

Klíčovým významem je právě začleňování autobusových dopravců, kteří se tak postupně stávají součástí systému integrované dopravy byť je to systém sousedního Saska. Za připomenutí stojí, že například význam děčínských linek je z hlediska turistiky velmi zajímavý, neboť vede v těsné blízkosti systému VVO a oba druhy dopravy zajišťují dopravu do národních parků "České a Saské Švýcarsko" u kterých se neustále prohlubuje spolupráce a tvoří turisticky atraktivní celek.

Cena jízdenek odpovídá ekonomické rozdílnosti dvou oblastí pro něž platí a je na české poměry velmi výhodná. Pro 1 sobou stojí 200,- Kče a pro skupinku 400,- Kč (pro srovnání v EUR je cena 14,- a 27,-). Dá se zakoupit na nádražích ČD a prodejně jízdenek DP města Děčína a platí v den, který je na jízdence vyznačený. Jízdenka se řídí tarifem VVO a tak je její platnost omezena do 4 hodiny ranní následujícího dne.

O tom, že integrovaný systém VVO je funkční a efektivní se můžete přesvědčit při návštěvě Saské metropole a lze si jen přát aby něco podobného v dohledné době fungovalo i v Ústeckém kraji a třeba i s provázaností systému VVO. Zájem o to totiž je a to na obou stranách již pomyslné hranice. Například v DP Teplice jsou nakloněni myšlence vytvořit návaznosti linek z Teplic na Cínovec/Zinnwald a do Altenbergu neboť systém příměstské dopravy Teplice a systém VVO spolu těsně sousedí. Není bez zajímavosti, že tyto úvahy najdete nezávisle na sobě i u cestujících v Čechách a v Sasku, bohužel k realizaci to zřejmě nějaký čas ještě potrvá.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt