ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Naším pohledem

Cenový guláš po vzoru hypermarketů, aneb úvaha kam směřuje jízdné ?
(5.3.2007, Jan Maxa)
Teplicko, Bílinsko
Změny jízdních řádů, které nastaly od neděle 4. března 2007 přinesly cestujícím nejen úpravy spojů, ale též změny do jejich peněženek.
DP Teplice s.r.o. upravoval ve vybraných zastávkách platnost pásem k výhodnější ceně pro cestující v příměstské oblasti a DP Ústeckého kraje pro změnu na svých nově "oprášených" linkách zavedl tarify o kterých mohou cestující na jiných linkách stejného dopravce jen snít. Přidáme-li k tomu jízdné dalšího významného dopravce DP měst Mostu a Litvínova tak nám na teplicku vzniká slušný tarifní guláš, ve kterém se cestující začínají docela těžko orientovat. Ještě větší guláš však vznikne v našich hlavách v okamžiku, kdy se budeme snažit v udělat si v tom cenovém guláši trochu přehled. Otevírá to totiž jen další úvahy "co se to zde vlastně děje" ?

Přehled zobrazuje autobusové dopravce výrazně se podílející ve veřejné dopravě v oblasti Teplic a Bíliny.
(pro srovnání je uvedeno jízdné v tarifu 8-10 km což je zejména na teplicku klíčová vzdálenost a to v pořadí hotovost/elektronické jízdné)

DP Teplice
Nemá zavedené jízdné přesně podle vzdálenosti, ale podle 2 tarifních pásem. 1 pásmo se prakticky všude pohybuje od centra do vzdálenosti přesahující 10 km
- jízdné je 14,-/12,- Kč s možností přestupu za zvýhodněnou sazbu*. V 2 pásmu je jízdné 10,-/9,- Kč
(* výhodná sazba jen na elektronickou peněženku a nebo lze použít možnost předplatních jízdenek)

DP měst Mostu a Litvínova
- jízdné jako linková doprava 16,-/15,- Kč (většina spojů zajišťuje spojení Teplice - Bílina)

DP Ústeckého kraje
- jízdné v linkové dopravě 17,-/16,- (v kratších vzdálenostech je shodné bez ohledu zda linka jede po zpoplatněné dálnici, nebo nezpoplatněných silnicích)
- jízdné na "oživených" linkách 13,-/11,50 (zejména na linkách směřujících v trase Teplice - Bílina nebo Duchcov)
- jízdné na "oživených" linkách 10,-/9,- (na linkách směrem do Krupky)

Jak je patrné tak vzniká díky "oživeným" linkám DPÚK zajímavá situace podobná těm, které známe z hypermarketů z jejich cenových válek, kdy je pravidelně kontrolována cena konkurence a nasazuje se záporná marže, vzniká o nějaký ten drobeček snížená "akční" cena a doplní se to masivní reklamou "jsme levnější".
Spokojený zákazník poté žije v domění jak ušetřil a už nepátrá po tom, kdo tu výhodnou cenu zadotuje (obvykle to později oklikou je on sám). Zatímco pozorovat cenové války hypermarketů bývá občas úsměvné, zde to nabírá již na opravdové vážnosti. Tak jako řetězce nenasazují výhodné ceny plošně, ale lokálně podle konkurence tak i zde je dobře patrná podobnost.

Máme zde tři tarify jednoho dopravce - běžný a dva výrazně nižší. Přesto že se ty dva nižší tarify navzájem dotýkají a částečně i překrývají každý z nich kopíruje jinou konkurenci. Ta "bílinská" provozovaná DPmML je dražší a tak linky směřující na Bílinu nejsou tak levné jako ty do Krupky. Pravda, je tu ještě Duchcov, který je již zajišťován levnější konkurencí DPT, ale tady je zřejmě hlavním cílem Osek a tam už je 2 pásmo, které je výrazně dražší.
Krupka - město, kde je 13 600 obyvatel se vejde do oné 10 km vzdálenosti od centra Teplic a základ dopravní obslužnosti tvoří příměstská hromadná doprava Teplice. Kompletně celá Krupka je v 1 tarifním pásmu (14,-/12,- Kč ). Zde tedy jízdné 10,- Kč může trochu způsobit zajímavé míchání kartami avšak o to více se nabízí otázka, kdo vlastně tu výhodnou cenu zaplatí či spíše doplatí ?

Ať se nám to líbí, či ne. Ať se nám při pohledu na novinky v jízdném vybavuje srovnání s hypermarkety jedno nelze přehlédnout. Doprava na teplicku od 4.3. 2007 opět vyvolává důvody nad tím do jaké míry se daří veřejnou službu stabilizovat a jak by třeba v daném stavu bylo řešeno tolik potřebné sjednocení jízdného do stavu integrované dopravy ?

Dnes to vypadá, že tu začíná cenová válka jízdného. To můžeme sice čekat v případě dálkových komerčních spojů, ale v příměstské dopravě, která směřuje k integraci ? Snad se nedočkáme toho, že nám budou po zastávkách pobíhat naháněči cestujících a lákat je do toho "svého" dopravce tak jako tu funguje již na blízkém východě.

Na závěr jen malé praktické srovnání jedné trasy.
Pokud pojede cestujíci z Krupky, Unčína, U Lípy do Teplic k autobusovému nádraží což je ona 10km hranice má na výběr následující možnosti. Spojem DPmML za 16,-(15,-), spojem DPT 14,-(12,- nebo legitka) a nebo spojem DPÚK. Zde si ovšem musí dát pozor, protože na lince 580431 zaplatí 10,-(9,-), ale při použití stejného dopravce avšak linky 580250 zaplatí za stejnou trasu 13,-(11,50).
A pak se v tom má někdo orientovat ...