ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Změny v příměstské a linkové dopravě na teplicku

Od 4.3.2007 dochází v oblasti Teplic, Bíliny a Krušných hor k úpravám jízdních řádů, tras některých linek a též k tarifním změnám u dvou autobusových dopravců, konkrétně DP Teplice a DP Ústeckého kraje.
DP Teplice s.r.o. - příměstská doprava
Systém příměstské dopravy byl zavedený od 1.1.2007 v podmínkách velmi krátkého času na přípravu a přechod z předchozího systému linkové dopravy, která s ohledem na spor předchozího dopravce zajišťujícího základní dopravní obslužnost s Ústeckým krajem již několik měsíců řádně nefungovala.
Změny zohledňují některé připomínky obcí a měst, které se projevily až v praktickém provozu. Zavedení příměstského systému dopravní obslužnosti totiž zásadně změnilo některá zaběhnutá pravidla a to jak trasami tak počtem spojů a tarifem.

Všeobecně se dají od 4.března řešené připomínky shrnout do odstranění některých nevyužitých spojů, nebo nepokrývajících zcela trasu vyžadovanou cestujícími. Naopak se zavedly dříve scházející spoje a směry zejména svážející školáky z obcí v Krušných horách. Tato situace paradoxně vznikla mnohdy neznalostí zastupitelů obcí, kteří nemají přehled, kde se vlastně jejich školáci učí.
Důvodem kritiky se také stala tarifní novinka a tou je hranice pásem. V některých případech totiž dříve došlo k tarifnímu rozdělení jednotlivých části obcí ve kterých cestující používají dopravu lokálně aniž by zajížděly do samotných Teplic. Zlepšila se též návaznost mezi autobusovými spoji a spoji Českých drah.

Orientační výčet změn:
Linka č. 120 - časové posuny spojů a zrušení nevyhovujícího spoje (nahrazení spojem v jiné trase)
Linka č. 122 - časový posun spoje
Linka č. 123 - úprava spojů v návaznosti na vlaky ČD v Dubí
Linka č. 124 - úprava spojů v návaznosti na vlaky ČD v Dubí
Linka č. 126 - časový posun spoje
Linka č. 128 - změny tras vybraných spojů a časové posuny
Linka č. 33 - časový posun spojů
Linka č. 136 - změny tras vybr. spojů (vynechání zastávky Krupka, muzeum), úprava tarifních pásem
Linka č. 138 - časový posun a změny tras vybraných spojů, úprava tarifních pásem
Linka č. 139 - úprava trasy a časů spojů (v oblasti Oseka a Háje u Duchcova), úprava tarifních pásem
Linka č. 141 - výraznější změna časů spojů
Linka č. 142 - změna trasy (v Krupce) a zrušení 2 tarifního pásma
Linka č. 144 - úprava tarifních pásem
Linka č. 145 - nová linka zajišťující spojení Moldavy přes Košťany, Jeníkov a Teplice Řetenice

Uvedené změny nezahrnují všechny nashromážděné připomínky a některé bude nutno ještě dále řešit. V příměstské dopravě se týká zejména spojení Krupky s Přítkovem školním spojem, vyřešení nefungující garance návaznosti linek MHD Ústí n.L. v Chlumci a zejména časté opodstatněné stížnosti na zdlouhavost spojů způsobené zajížďkami v sídlištích na území města Teplice - tam totiž doprava nadále má městský pomalý charakter a příměstská doprava z něj víceméně pokračuje dále.
Dá se očekávat, že bez odezvy zůstane negativní postoj cestujících z obcí Drahkov, Kvítkov, Suchá, kterým je trnem v oku trasa linky číslo 129. Ta je zvláštní tím, že sice zajišťuje spojení s centrem Teplic, ale dlouhou oklikou přes Modlany, Srbice a Olympii zatímco pro ně přímá a rychlá trasa končí na smyčce trolejbusů na Panoramě, kde musí přestoupit (návaznost zde přitom funguje).
DP Ústeckého kraje a.s. - linková doprava
Dřívější dominantní provozovatel základní dopravní obslužnosti v kraji sice již nemá s Ústeckým krajem smlouvu na tuto službu (poznámka: platnost je v současnosti předmětem sporu obou subjektů) avšak má na provoz linek křižujících oblast Teplicka a Bílinska platné licence.
Dopravce na drtivé většině linek zajišťujících dříve ZDO sice utlumil provoz do stavu "klinické smrti" kdy má na lince obvykle 2 spoje jedoucí 1 den v roce, avšak od současných změn se na vybraných linkách v pracovní dny výrazně obnovuje počet aktivních spojů.

Tisková zpráva dopravce zdůvodňuje proč se jízdní řády na vybraných linkách mění.
DPÚK na základě četných proseb cestujících a starostů jednotlivých obcí od 4.3.2007 rozšiřuje stávající veřejnou linkovou dopravu na Teplicku a Chomutovsku o 115 nových spojů.
"Nedávným zavedením nového systému dopravy v oblasti Teplicka a Chomutovska ze strany Ústeckého kraje chybí celé řadě občanů v regionu přímé a rychlé spojení. Tato doprava s autobusy převážně městské hromadné dopravy je pro cestující pomalá, méně pohodlná a může být i dražší", řekl mluvčí DPÚK Marek Ženkl.

Výčet změn na linkách, které se týkají oblasti Teplic, Bíliny a Krupky:
Linka č. 580240 Teplice-Ohníč-Bílina (1 spoj)
Linka č. 580260 Teplice-Hostomice-Bílina (18 spojů)
Linka č. 580430 Teplice-Sobědruhy-Srbice-Bohosudov-Krupka-Přítkov (8 spojů)
Linka č. 580440 Teplice,Řetenice-Teplice,aut.nádr.-Bohosudov-Unčín-Soběchleby (44 spojů)
Linka č. 580510 Teplice-Duchcov-Osek-Litvínov-Záluží (20 spojů)

Uvedené změny nezahrnují ostatní linky, které DPÚK a.s. v oblasti provozuje, ale pouze tyto obnovené.
Spoje jsou provozovány pouze v pracovní dny a linky mají odlišné tarify, které se pohybují až o 41% níže než je obvyklá cena dopravce (DPÚK a DP Intercity) na ostatních linkách.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt