ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Linková doprava na Teplicku - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.

Zajištění spojení oblasti Teplicka s jinými oblastmi v Ústeckém kraji
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. můžeme v současnosti zařadit po DP Teplice s.r.o. na druhé významné místo v provozování autobusové dopravy na Teplicku.
Tento dopravce provozuje městskou a linkovou v oblasti sousedící s příměstskou dopravou Teplice. Od 1.1.2007 se na základě koncesního řízení na linky po ukončené ZDO dopravce DPÚK a.s. význam DP měst Mostu a Litvínova výrazně zvýšil a dopravce silně expandoval do linkové dopravy na Mostecku, Litvínovsku, Bílinsku, Lounsku a dokonce i na linky vedoucí přes Teplice do Ústí nad Labem.


V oblasti Teplicka provozuje celkem 12 linek z toho jedna je městská a pouze šest jich zajíždí přímo do Teplic. Dopravce tak nekonkuruje systému příměstské dopravy, ale plní funkci doplňkovou kdy hlavně zajišťuje spojení do oblastí Mostecka a Bílinska, které jsou charakteristické svou průmyslovou zejména důlní činností. Bíložlutočervené autobusy tak na Teplicku nejčastěji potkáte v okolí Duchcova, Hrobu, Oseka. Méně spojů poté zasahuje do Teplic, Dubí, Krupky a Ústí nad Labem.
Rozsah provozu je zaměřen na pracovní dny a i když většina linek jezdí i o sobotách, nedělích a svátcích, jedná se o jednotlivé spoje vedené obvykle v omezené trase.

Přehled linek DPmMaL provozovaných na Teplicku
572489 Záluží-Litvínov-Osek-Duchcov-Teplice * provoz v pracovní dny a sobotu
576013 MHD-13 Janov,konečná - Litvínov - Osek,kolonie * provoz celotýdenně
582475 Osek-Hrob-Krupka-Ústí nad Labem * provoz v pracovní dny
582488 Teplice-Hostomice-Ledvice-Kostomlaty pod Milešovkou * provoz celotýdenně
582497 Duchcov-Osek-Dlouhá Louka * provoz v sobotu a neděli
582498 Teplice-Dubí-Košťany-Hrob-Osek-Litvínov-Záluží * provoz celotýdenně
582500 Košťany-Duchcov-Bílina * provoz v pracovní dny
582501 Hrob-Osek-Duchcov-Ledvice-Bílina * provoz celotýdenně
582502 Duchcov-Zabrušany-Hostomice-Ledvice-Bílina * provoz celotýdenně
582503 Unčín-Bohosudov-Teplice-Hostomice-Bílina * provoz celotýdenně
592485 Ústí nad Labem-Modlany-Teplice-Ohníč-Bílina * provoz v pracovní dny
592504 Ústí nad Labem-Bohosudov-Teplice-Hostomice-Bílina * provoz celotýdenně
Kompletní přehled všech linek tohoto dopravce v ostatních oblastech najdete v odkazu v navigačním sloupci.

Provoz od rozpačitých začátků do stabilního stavu.
DP měst Mostu a Litvínova se stejně jako ostatní větší dopravci podílel na zajišťování dopravy po vzniku krize ze sporu Ústeckého kraje a bývalého dominantního dopravce DP Ústeckého kraje a.s. a to formou jak příležitostné dopravy tak později na základě dlouhodobých smluv o zajištění dopravní obslužnosti.
Stejně jako ostatní se musel potýkat (a dosud ještě musí) s potřebou výrazného rozšíření vozového parku, protože získal licence ve více výběrových řízení hned v několika oblastech. Šibeniční termíny a absence vozového parku znamenala, že se v jednotlivých oblastech linková doprava obnovovala postupně a oblast Bílinska odkud jezdí linky i na Teplicko se spustila v průběhu února a března 2007. Teplicko tak patřilo mezi jedny z posledních míst, kde vedle již fungující příměstské dopravy Teplice se ještě souběžně provozovala příležitostná doprava.

Od března 2007 již byla "bezplatná přiležitostná" plně nahrazena linkovou dopravou avšak nedostatek autobusů musel dopravce řešit jednak nákupem vozidel od DPÚK, ale i nasmlouváním takzvaných subdopravců což jsou dopravci nemající na linku licenci, ale jezdí na linkách najatí pod hlavičkou DPmMaL. Tento krok bohužel nebyl nejšťastnější, neboť se jednalo vesměs drobné dopravce zajišťující dříve příležitostnou dopravu, kteří však nejsou vybaveni odpovídajícím vozovým parkem a zázemím pro pravidelnou linkovou dopravu. Nespokojenost nejen u cestujících vedla nakonec k tomu, že dopravce dostal od Ústeckého kraje dvě smluvní pokuty, které v souhrnu překračují částku milion korun a zákaz využívání služeb menších subdopravců.
Od poloviny července na pomoc přišel dopravce ZDAR a.s., který se osvědčil během dopravní krize. Tento subdopravce na linkách DPmMaL provozuje v drtivé většině linkové Karosy C954 a díky tomu se společně s autobusy DP stav vozového parku stabilizoval na požadované úrovni.
V současnosti tak na linkách DPmMaL na Teplicku můžeme mimo ZDARáckých C954 potkávat Karosy C734, C934, linkové SOR a ve vozovém parku jsou dokonce dva nízkopodlažní dvoudvéřové autobusy MAN.

Nástup do autobusů a tarif odpovídá linkové dopravě, takže je zaveden ceník podle délky jízdy a platí se u řidiče. Dopravce má zavedený systém čipových karet, který umožňuje výhodnější cestování než platba v hotovosti.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt