ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Přehled vozidel DP Teplice s.r.o.

Systém přidělení evidenčních čísel všech vozidel DP Teplice
001 - 099 technická vozidla (osobní, nákladní, trolejové věže atd.)
101 - 199 sólo trolejbusy (standardní i nízkopodlažní)
201 - 299 kloubové standardní trolejbusy
301 - 399 standardní městské autobusy
401 - 499 městské autobusy TAM a nízkopodlažní 12m a 15m
501 - 599 kloubové autobusy
601 - 699 příměstské dvoudvéřové autobusy
901 - 999 stará řada číslování linkových a zájezdových autobusů

Aktuální přehled

Změny k 1.11. 2007
(28.10.2007)
Vozový park autobusů byl na přelomu září/října doplněn o 15metrový Solaris Urbino 15 (Euro IV) ev.č. 416 s předpokládaným výhledem na dodávku ještě jednoho vozu stejné délky do konce roku.
Z technických důvodů došlo na počátku října k odstavení Karosy C 744.24 ev.č. 506 na vyřazení s možným odprodejem. Ve stejné době došlo k zapůjčení dvou posledních Karos B 732.20 ev.č. 362 a 364 do Connexu Praha.
V průběhu listopadu dorazí do Teplic dva nové trolejbusy Škoda 24Tr Citelis, které zakoupilo město Teplice. Obdrží evidenční čísla 167 a 168.
Stabilizace vozového parku k 1.7. 2007
(10.7.2007)
Přelom roku 2006/2007 kdy Dopravní podnik Teplice naplno rozjel dopravní obslužnost drtivé většiny Teplicka formou příměstské dopravy byl ve znamení zápůjčky autobusů ze společnosti Connex Morava. Podobně jako u ostatních dopravců se tak i pod hlavičkou DPT objevila řada starších Karos linkového i městského provedení a dokonce i dva kloubové autobusy Banskobystrického provozu MHD. Důvod byl jasný - s ohledem na šibeniční termín přidělení licencí a dlouhodobé smlouvy bylo prakticky nemožné obnovit vozový park novými autobusy.
V době, kdy zapůjčené autobusy začínají od ledna najíždět první kilometry však již dopravce měl objednány nové autobusy diky kterým se v polovině roku 2007 může pochlubit vysokou kulturou cestování v příměstské dopravě.
V druhé polovině měsíce března postupně dorazila 10 kusová objednávka linkových autobusů SOR C12 z nichž polovina byla v barvách provozovatele a polovina v bílém provedení, které je postupně využíváno pro reklamní účely. O měsíc později pak vozový park doplnila 6vozová dodávka autobusů Iveco Crossway (4 s nátěrem dopravce a 2 bílé). Nové autobusy jsou dvoudvéřové avška s ohledem na účel příměstské dopravy jsou druhé dveře široké dvoukřídlé. Nové autobusy též zavedly novou číselnou řadu 601-616.
Souběžně s dodávkami nových vozů se Teplice rozloučily se zápůjčkou starších Karos od Connexu, které opustily DP v průběhu dubna až května. Pevnou součástí vozového parku se však staly Banskobystrické Karosy B941 a B961, které prozatím mají svůj původní červenobílošedý nátěr avšak jsou již vybavené BUSE transparenty.
Další podzimní očekávanou novinkou je třetí Solaris Urbino 15, který se stal jarním vítězem výběrového řízení. Bohužel i nadále zaostává obnova vozového parku trolejbusů, které i přes změnu vlastnických poměrů DP nadále má pod kontrolou město Teplice. Zda se situace zlepší k lepšímu uvidíme v následujících měsících.
Shrnutí za rok 2006
(7.1.2007)
Rok 2006 z pohledu na vozový park poznamenal několik zásadních událostí, které stojí za připomenutí.
Jako tu nejvýraznější můžeme bezesporu označit dodávku dvou nových trolejbusů což je po 11leté přestávce opravdu významná událost. Jednalo se o nízkopodlažní Škoda 24Tr Irisbus, které dorazily po vlastní ose za tahačem z Plzně do Teplic 24. a 25. dubna.
Dalším přírůstkem do vozového parku byly na konci září dva nízkopodlažní autobusy, konkrétně 15metrové Solaris Urbino 15.
Vozový park nízkopodlažních vozidel se tak během krátké doby rozšířil z 3 vozů na 7.
V polovině roku zasáhla Ústecký kraj dopravní krize, kdy dominantní provozovatel linkové dopravy DPÚK a.s. přestal v rámci sporů s Krajským úřadem provozovat drtivou většinu spojů. DP Teplice se podílel na zajištění velké části náhradní dopravní obslužnosti (tzv. Příležitostná silniční osobní doprava) a tak se prostory Teplické vozovny staly na několik měsíců zázemím pro autobusy DP Praha, které je zapůjčilo právě na zajištění náhradná dopravy.
V těsném závěru roku 2006 nastává ve vozovém parku hned několik zajímavých změn, které souvisí s výsledky koncesního výběrového řízení na dopravní obslužnost na Teplicku, které DP Teplice vyhrálo. Ve spolupráci s dopravcem Connex dochází k poměrně zajímavým změnám ve vozovém parku.
DP Teplice opouští městské Karosy B732 e.v. čísel 360, 361, 363, 365 a linková C744 e.č. 505 a objevuje se 6 zapůjčených C734, které obdržely evidenční čísla 974 - 979, dále dvě B732 ev. čísel 302, 303 a jedna B731 s e.č. 301. Nejzajímavějším přírůstkem jsou však dvě kloubové Karosy, které původně provozoval slovenský dopravce SAD BBDS a.s. až do krize v MHD v Banské Bystricy na konci roku 2005.
Zapůjčená vozidla mají na sobě znak DP Teplice avšak byl zachován nátěr jejich původních provozovatelů. V Teplicích bude většina z nich mít jen dočasné působiště.
::Úvod ::Redakce ::Kontakt