ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ

Cyklobusem na hřebeny Krušných hor

Začínalo léto roku 2001 a teplé pohodové počasí lákalo výletníky k poznávání obnovující se krásné přírody kdysi dávno zdevastovaných Krušných hor. DP Teplice měl již dlouhou tradici s dopravou na "čerstvý" vzduch a již v roce 1987 jezdila v sezóně linka č.30 nad Dubí k nádraží odkud se poté dalo vlakem pokračovat na Moldavu. Nová doba, nové trendy, nové zájmy a požadavky výletníků - teplický dopravce na to dokázal zareagovat a tak první květnovou sobotu roku 2001 začala jezdit nová autobusová linka č. 31 v trase Hlavní nádraží - Cínovec, Pomezí.

Oproti ostatním linkám MHD měla hned několik zvláštností - na trase dlouhé 16 km nemá nácestné zastávky, neplatí na ní běžný tarif MHD ani předplatní jízdenky a autobus za sebou táhne vlek s kapacitou pro 22 jízdních kol. Linka je v provozu jen v době letní "cyklistické sezóny" od května do září. Od svých začátků nedoznala prakticky žádných klíčových změn a její oblíbenost je dlouhodobě stabilní.
Provoz je o sobotách, nedělích a svátcích zajištěn v počtu 2 párů spojů. Drtivou většinu cestujících tvoří cyklisté a vůz jezdí vytížený prakticky jen jedním směrem - nahoru. Protože linka není dotována platí se na ní "relativně" drahé jízdné avšak výraz relativní je na místě, neboť 20,-/osoba + 20,-/jízdní kolo se každým kilometrem z 16 km stoupání ztrácí v úlevě, že se nahoru nemusí šlapat po svých (pozn. autora - jako dlouholetý cestující mohu potvrdit z vlastní zkušenosti). Doba jízdy byla stanovena ca 25 minut, avšak cestující nepočítal s tím, že se dojede vždy načas. I když je vůz přistaven již 15 minut před odjezdem sjíždějí se pravidelní cestující i na poslední chvíli a pokud je kapacita vleku na kola zaplněna je potřeba je nějak uspořádat uvnitř vozu do uličky mezi sedadla.
Skladba vozového parku si zachovala od počátku linky 31 dlouhodobou jednotnost. Použity mohou být pouze autobusy vybavené tažným zařízením a tak 6 let byla ve znamení dvou Karos B 732. Z počátku to byl vůz ev.č. 341, který však musel být v roce 2003 po vážné nehodě vyřazen a byl nahrazen ev.č. 362. Pokud nelze autobus vypravit je připraven jako záloha linkový autobus C 734 e.č. 973, který je jinak používán výhradně jako autoškola nebo na zájezdy.
Rok 2008 měl přinést ve vozovém parku změnu v postupném ukončení Karos sedmistovkové řady. Na novou cyklistickou sezónu byl tažným zařízením vybaven autobus Karosa B 952 ev.č. 377 z poslední dodávky této typové řady. Na lince číslo 31 si však novou sezónu již nezajezdí, protože krátce před zahájením došlo k reorganizaci přepravy jízdních kol.
Linka číslo 31 byla zrušena a cyklovlek je využíván na vybraných spojích linek číslo 141 a 142, které jezdí v rámci dopravní obslužnosti. Touto změnou došlo k rozšíření nabídky, protože linka číslo 141 odveze cestující na Cínovec opět dvěma páry spojů a navíc přibyl jeden pár spojů na lince 142 vedoucí opět do Krušných hor, ale přes Krupku na Komáří vížku. Ačkoli linky staví na všech zastávkách na trase je přeprava kol umožněna pouze z centra ze zastávky Benešovo náměstí s jednou nácestnou zastávkou (141-Dubí, MěÚ a 142-Krupka, MěÚ).
Mimo změn tras a opuštění zastávky Hlavní nádraží došlo též ke změnám tarifním. Zvláštní jízdné za osobu nahradilo jízdné dle tarifu platného pro celou síť městské a příměstské dopravy včetně rozlišení pásem. Cesta linkou 141 na Cínovec tak vyjde o něco dráže než cesta linkou 142 na Komáří vížku. Cena za jízdní kolo zůstala stejná tj. 20,- Kč.

Fotoreportáž z linky 31

Fotografie pořízené v rozmezí několika let zachycují poněkud netradiční průběh cestování jednou linkou MHD, kde nehraje příliš významnou roli ani čas, ani potřeba za každou cenu si sednout, ale spíše společný cíl pořádně se odreagovat od všech stresů městského prostředí.
19.6.2006, aktualizace 2.5.2008, autor: Jan Maxa
::Úvod::Napište nám::