ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Teplice / Ústí nad labem

MHD Teplice - Krupka, aneb co se v roce 2005 nerealizovalo

V těsném sousedství města Teplice ve směru na Ústí nad Labem se pod Krušnými horami rozkládá město Krupka, které má kolem 13 tisíc obyvatel a tvoří úzce propojenou příměstskou oblast okresního města. V roce 2005 se zde řešilo možné napojení města na síť MHD Teplice. Zajištění dopravy v Krupce a jejích městských částí měly řešit 3 linky vedoucí ze stávající sítě MHD. Dvě prodloužené (současná 23 a 28) a jedna nová (nyní 36). Číselné značení regionálních linek v rámci budoucího IDS je trojmístné s tím, že teplicko má číselnou řadu 100. Součástí změn bylo též zprovoznění v současnosti fungující meziměstské linky číslo 137 Teplice - Ústí nad Labem. V minulosti již částečně Krupka v MHD Teplice začleněna byla a to prostřednictvím noční autobusové linky číslo 40.
Přesto, že DP Teplice uspěl ve výběrovém řízení na dopravní obslužnost Krupky a získal platné licence, bylo rozhodnutí Krajského úřadu nakonec anulováno a to z důvodu velkého odporu stávajícího dopravce DPÚK a.s., který by tak přišel o zajišťování části dopravní obslužnosti.
Trasování a rozsah provozu linek 123, 128, 136 (zast. ve zkrácených názvech)
Linka 123 - prodloužena ze současné konečné Sobědruhy do Krupky v trase Teplická - Škola - U Plovárny - U Stadionu - Bohosudov náměstí - Komenského - Maršov, škola - Unčín, U parku - Unčín, U Lípy a vybrané spoje dále Soběchleby, hostinec - Soběchleby, točna - Přestanov - Chlumec
Linka 128 - prodloužena ze současné konečné Olympia po hlavní silnici směrem na Ústí n.L. s odbočením u průmyslové zóny v trase Krupka, průmyslová zóna - Bohosudov, žel. přejezd - Dlouhá - Bohosudov Městský Úřad - Komenského - Maršov, škola - Unčín, U parku - Unčín, U Lípy a vybrané spoje dále Soběchleby, hostinec - Soběchleby, točna - Přestanov - Chlumec
Linka 136 - prodloužena ze současné konečné Olympia po hlavní silnici směrem na Ústí n.L. s odbočením u průmyslové zóny v trase Krupka, průmyslová zóna - Bohosudov, žel. přejezd - Dlouhá - Bohosudov Městský Úřad - U Plovárny - Škola - Muzeum - Vrchoslav točna - Vrchoslav, Horní náměstí a od školy zpět do Teplic (linka má tedy polookružní charakter)
Páteř dopravy v Krupce by tedy tvořila linka 123 vedoucí v celé trase zejména přes obytné celky v pracovní dny v denní době v intervalu 30 minut o víkendech 40 minut a ve večerních hodinách 60 minut. Zachován by byl formát současné vypravenosti tj. v denní době kloubové autobusy nebo garantované spoje (Citara). Linka 136 vedoucí z centra Teplic přímou cestou spodem do Bohosudova by měla za úkol zajistit jednak spojení s rozvíjející se průmyslovou zónou, dopravní obslužnosti horní části Krupky a Vrchoslavy a posílení špičkové kapacity linky 123 v souběžném úseku. Proto by špičkový interval byl 30 minut a v sedlech a víkendech v rozmezí 60-90 minut v sólo vozech. Čistě posilový charakter by měla linka 128, která sice je v provozu po většinu pracovního dne, do Krupky by však byla prodloužena jen v době špiček čímž by zajistila kapacitní spojení s průmyslovou zónou a posílila linku 123 v sídlištní zástavbě v Bohosudově v intervalu 30 minut a částečným vypravením kloubových autobusů.
Jen vybrané spoje linek 123 a 128 mají dále pokračování z Unčína do městské části Soběchleby a dále do Přestanova a Chlumce. Důvodem je jednak vznik další průmyslové oblasti u Přestanova a dále zajištění spojení Krupky s MHD Ústí nad Labem. Ve večerních hodinách by díky návaznosti linek MHD Ústí - 11 a MHD Teplice - 123 bylo zachováno spojení měst i v době kdy nejezdí linka 137.
Schéma linkového vedení v Krupce najdete pod logem infografiky.
Zamyšlení na závěr nad možnou formou IDS
V případě realizace IDS by navíc do dopravní obslužnosti bylo vhodné zahrnout též linky DPÚK, zejména linky spojující Krupku s Chabařovicemi a Krupku s městskou částí - Horní Krupka s Fojtovicemi kam by linky teplické MHD nezajížděly. Samozřejmostí by měla být tarifní provázanost s linkami MHD Ústí. Stejně tak by důležitým prvkem bylo zahrnutí do IDS trati ČD 132, který protíná po celé délce město Krupka avšak nemá přímé propojení ani s Teplicemi a Ústí n.L. zato spojuje s Děčínem a turisticky atraktivním prostředím lyžařského areálu Telnice. Hlavní trať ČD 130 má v tomto ohledu jistou nevýhodu, neboť její jediná stanice je od centra poměrně vzdálena.
Dodatek k nastalému stavu od září 2006
S ohledem na vyhrocení vztahu dopravců DPÚK a.s./ČSAD Česká Lípa a.s. a Ústeckého kraje, která vyústila v ukončení spolupráce s uvedenými dopravci a schválení nového dopravního řešení dopravní obslužnosti na teplicku, je pravděpodobné, že bude v dohledné době realizována částečně vize příměstské dopravy a později integrovaný dopravní systém. Finální podoba však teprve vzejde z nových výběrových řízení v roce 2007.
Jan Maxa
::Úvod ::Redakce ::Kontakt