ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
Portál redakce stránek Ústecké Tramvaje a Ústecká Městská Doprava
WWW.USTECKETRAMVAJE.COM
Teplice / Ústí nad labem

MHD Teplice - Ústí n.L. nesmělý krok k integrované dopravě

Dlouhodobá absence integrovaného dopravního systému v Ústeckém kraji je prvek, který se neblaze projevuje na kvalitě služeb cestujících i spolupráce a koordinace dopravců mezi sebou a Krajským úřadem. Jsou však lokality, kde vznik částečného propojení odlišných systémů dopravců již měl dávno vzniknout a každý krok tímto směrem je již ve znamení dohánění ujetého vlaku. Jeden z kroků vedoucích k nápravě již existuje a jmenuje se linka 137.
Města Ústí nad Labem a Teplice mají k sobě relativně blízko a to hned v několika pohledech, z toho dopravního uveďme to nejzásadnější. V MHD u obou měst najdeme ekologické trolejbusy, kapacitní autobusové linky jezdí za hranice měst, kde se nachází poměrně hustá osídlenost. Mezi městy vznikají průmyslové zóny jež i díky vlivu stavby D8 jsou v zájmu investorů a logicky tím bude stoupat nabídka pracovních příležitostí. MHD je tak zde ideálním druhem rychlé přepravy. Proč však MHD, když se jedná o dvě města ? Odpověď je jednoduchá - centra obou měst se nacházejí ve vzdálenosti pouhých 20 km což je běžná vzdálenost delších městských linek navíc s již zmíněným hustý osídlením.
Vize propojení měst a obcí mezi nimi existují již mnoho desítek let. V 30letech minulého století se uvažovalo o trase elektrické malodráhy, která opět v Teplicích a Ústí nad Labem fungovala avšak též nakonec zanikla a byla nahrazena trolejbusy. V publikacích MHD z 90let se pro změnu objevují vize propojení trolejbusovou trakcí. Trasou mezi městy projíždí hned několik linek ovšem mnoho jich jede do vzdálenějších míst a mají zejména krajský rozsah provozu. V roce 2005 tak dochází ke kroku, na který cestující tolik čekali - propojení měst linkou MHD.
V neděli 1.5.2005 došlo v Teplicích za přítomnosti primátorů měst Teplice Jaroslava Kubery a Ústí nad Labem Petra Gandaloviče k slavnostnímu zahájení nového autobusového spojení. Novou linku provozuje DP Teplice s.r.o., která je součástí systému MHD tohoto dopravce. Trasa linky vede napříč Teplicemi z městské části Řetenice do centra a poté přes Trnovany směrem na Ústí nad Labem, kde projíždí městské části Všebořice, Bukov a končí na Severní Terase. V Ústí nad Labem tedy linka nejede do centra, ale má částečně tangenciální charakter. Kromě spojení obou měst vytváří linka spojení obcí na trase, jmenovitě Krupka Soběchleby, Přestanov a Chlumec.
Z pohledu smysluplnosti existence linky lze uvést následující body. Linka spojuje nemocnice obou měst, velká obchodní centra, obce, které dosud neměli kapacitní spojení s Teplicemi, ale i velká sídliště v samotných městech, projíždí kolem nově vznikající průmyslové zóny v Krupce a přetíná potenciální místo průmyslové zóny podél dálnice D8 u Ústí nad Labem. Trasa 24 km dlouhé linky tak cestujícím nabízí multifunkční využití za cestami do práce, volným časem, k lékaři. Tomu odpovídá i rozsah provozu a linka jezdí 7 dní v týdnu do podvečerních hodin.
Tarifní podmínky linky mají poměrně klikatou cestu. Původní záměr byl vznik tarifu integrované dopravy stejně tak zařazení linky do ZDO. Zamýšlené částečné propojení tarifů MHD obou měst spočívalo v tom, že by se na lince akceptovaly vybrané předplatní jízdenky DP města Ústí nad Labem. Pro začátek též měly na lince platit tarifní podmínky shodné s ostatními linkami DP Teplice s tím, že v budoucnu bude muset být v rámci Integrované dopravy zaveden režim zohledňující tarifní odlišnost podobně jako tomu je v jiných již fungujících systémech. Nástup do vozidla v celé trase linky je realizován předními dveřmi.
Bohužel se původní záměr z více důvodů nepodařilo realizovat a dopravce se i přesto rozhodl dle platné licence linku provozovat na vlastní náklady. Jednotlivé jízdné tedy zůstalo ve výši tarifu DP Teplice avšak došlo k vyjmutí prakticky všech předplatních výhod. Nejsou akceptovány nejenže předplatní jízdenky DPmÚ, ale ani DP Teplice. V případě platby kartou není umožněn zvýhodněný tarif při přestupu v rámci MHD Teplice. V platnosti však zůstává nižší jízdné při platbě čipovou kartou DP Teplice. V rámci změn cen jízdného od ledna 2006 bylo na lince zavedeno již odlišné jednotlivé jízdné od ostatní sítě MHD Teplice i nadále však s výhodou platby kartou. Protože se jedná o linku mající pro cestující velký význam a splňuje jeich požadavky na dopravní obslužnost dá se očekávat opětovná žádost o zařazení do ZDO.
Na lince 137 nenajdete v rámci vypravenosti vozidel přílišnou pestrost. Poptávka cestujích vyžaduje obsluhu kloubovými autobusy což dokazuje i fakt, že během 1 roku provozu linky se přepravilo bezmála 252 tisíc cestujících. Vyjma ranních a podvečerních víkendových spojů zde potkáte autobusy Karosa C744, které má DP Teplice po generální opravě k dispozici 4 (e.č. 505, 506, 509 a 510). Symbolicky se tak do Ústí nad Labem vrátily dva vozy, které DP Teplice zde před lety zakoupil (pův. e.č. 367 a 368) a jen díky lince 137 došlo k přehodnocení jejich vyřazení a prošly generálkou. Přesto se na lince objevil i městský vůz B961 a v již zmíněných víkendových spojích bylo raritou potkání autobusu TAM 232, jinak jsou zde k vidění zejména B 932 a B952.
Jan Maxa
::Úvod ::Redakce ::Kontakt