ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Archiv aktualit 2005

Teplice - posílení MHD ve dnech předvánočních nákupů
(27.11.2005 , Jan Maxa)
Již tradičně je předvánoční období ve znamení stoupajícího trendu konzumního života a většího pohybu nakupujících po městě včetně na trasách vedoucích k obchodním centrům. Tomu je též přizpůsobena zejména o víkendech i MHD v podobě posilových spojů. Bezplatná autobusová linka 30 v době od 30.11. až do 23.12. je posílena o 1 pár večeních spojů (od Olympie poslední odjíždí ve 23.50 h.) Víkendy 10.-11.12. a 17.-18.12. budou posílené v době 8.30 h - 16.30 h linkou 55 Panorama-Trnovany-Hlavní nádraží-Benešovo náměstí- Trnovany-Panorama (provázaná s linkou 5) a dále proloženými spoji na linkách 21,24 a 23 (ta bude mimořádně protažena ze Sobědruh k Olympii). V provozu bude též linka 28 Nová Ves-Olympie.
Teplice - změny v MHD plánované v prosinci
(27.11.2005 , Jan Maxa)
Blíží se termín celostátních změn jízdních řádů v hromadné dopravě a to se týká též teplických autobusů, které zajíždějí daleko za hranice města. Co nás tedy předběžně čeká od 11.12. 2005 ? Dojde k úpravě jízdních řádů na linkách 20,21,22,23,24,27,34,35 a 36. Změny též dojde linka 28, kterou kromě jízdních řádů čeká i k částečná úprava trasy. Cestující musí počítat se změnou pojmenování zastávek, neboť některé již neodpovídají aktuálním místním názvům a též je potřeba sjednotit názvy MHD a regionální dopravy. Tak jak se mění město mění se i frekvence cestujících v určitých místech a některé zastávky přejdou do režimu "Na znameni". Trolejbusová doprava se vyznačuje stabilním stavem, kde ke změnám nedochází.
Teplice - kruhový objezd v Trnovanech
(20.11.2005 , Jan Maxa)
Novinkou pro teplické trolejbusy se stala v první polovině listopadu stavba kruhového objezdu ve čtvrti Trnovany konkrétně na křižovatce ulic Jana Koziny - Přítkovská. Stavební práce na silně frekventované křižovatce probíhají za plného provozu a úplné dokončení se předpokládá do poloviny prosince. Trolejbusová doprava vlivem stavby nezaznamenala zásadních změn a úprava trolejí byla provedena již 5.-6. listopadu v rámci celosíťové výluky, kdy probíhaly úpravy a údržba i v jiných částech sítě. "Trnovanský kruháč" je ten první, který se týká elektrické trakce, ale v roce 2006 se začne jejich počet rozrůstat a úpravy si vyžádají náročnější zásah do trakčního vedení.
Nové autobusy
(19.11.2005 , Jan Maxa)
Čtyři nové autobusy má ve svém vozovém parku od středy 16.listopadu DP Teplice s.r.o. Jedná se o Karosy B952 a provozovatel tak i nadále zachovává tradici ručního řazení (pakliže to požadovaný typ vozidla umožňuje) a nová vozidla obdrží evidenční čísla 377-380. Standardní teplický nátěr mají pouze dva vozy, neboť druhé dva jsou již od výrobce připraveny v nátěru pro budoucí celovozovou reklamu (ev.č. 379 oranžový, ev.č.380 bílý).
Ukončení výluky
(24.9.2005 , Jan Maxa)
Po více jak tříměsíčním vyloučení veškeré dopravy z části Masarykovy ulice v centru města uvítala novotou zářící ulice opět nejen motoristy, ale zejména pravidelné linky MHD. Kompletní rekonstrukce ulice zahrnující výměnu vodovodního řadu, řešení dopravní infrastruktury zajišťující plynulost provozu, rekonstrukce bezbariérových chodníků, veřejného osvětlení i světelného značení přesáhla investice ve výši 33 milionů Kč. Součástí je též posunutí a výstavba bezbariérového zálivu v zastávce Hotel de Saxe. Slavnostní otevření ulice proběhlo za účasti radních v pátek 16. září. MHD se do svých pravidelných tras vrátila v sobotu 17. září avšak bez trolejbusů, ale v podobě NAD. Nejprve totiž musela být odstraněna výluková úprava trakčního vedení na křižovatkách z náhradního dočasně obousměrného provozu v ulici 28. října. Trolejbusy se tak v rekonstruovaném úseku ulice objevily až v pondělí 19. září.
Předváděcí provoz trolejbusu Škoda 24 Tr (doplnění)
(7.9.2005 , Petr Šašek)
Podle informací z DP Teplice by se ve dnech 12. - 16.9.2005 měla konat předváděcí jízda vozidla Škoda 24 Tr. Tento termín je předběžný, proto sledujte stránky abyste nepropásli příležitost vyfotit si tento typ v Teplicích.
Trolejbus se již nachází v Teplicích. Nejčastěji bude jezdit na linkách číslo 2 a 5. Škoda 24 Tr...
Doplnění fotek
(28.8.2005 , Petr Šašek)
Redakci se podařilo získat fotografie historických trolejbusů Škoda 9Tr 28HT, které najdete v sekci Historie MHD. Historické foto...
Úprava JR na lince číslo 137
(17.8.2005 , Petr Šašek)
Od 1.9.2005 dochází k úpravě jízdního řádu na meziměstské lince číslo 137. Podstatnou změnou je rozšížení provozu v pracovní dny, kdy poslední spoj jede ze Severní Terasy v 19.12 hod. Změnou je i rozložení spojů, které mají nyní interval 65 minut (namísto 60). Další změnou je jiná poloha v dopoledních odjezdech.
O víkendu jsou změny minimální. Snad jen posun prvního odjezdu o 10 minut a celkově jen minutové změny v odjezdech.
Trolejbusy v Teplicích nekončí
(25.6.2005 , Severočeské noviny)
Teplice - Trolejbusy v teplické MHD nekončí. Shodli se na tom včera na jednání zastupitelé Teplic, kteří o tom mohou rozhodnout. K dispozici měli podklady o trolejbusové dopravě, které připravili pracovníci dopravního podniku, včetně zhodnocení nynějšího stavu a perspektivy s vyčíslením nákladů. Primátor Teplic Jaroslav Kubera s předstihem jiľ včera konstatoval, že do rozpočtu pro rok 2006 bude zařazena nemalá částka na MHD. Nekonkretizoval ji ale. Zastupitelé se shodli v tom, ľe by bylo i finančně náročné zlikvidovat stávající trolejové vedení včetně sloupů. Náměstek primátora Pavel Šustáček včera uvedl, že trolejbusová doprava v Teplicích vhodně doplňuje autobusové linky. "Zvláště, co se týká značné členitosti terénu města a optimálního vyuľití kapacity vozidla. Trolejbusy jsou výhodnější pro okrajové oblasti s velkým stoupáním," zmínil v komentáři k předloženého návrhu. Jde především o sídlištní lokality města. (pem)
Zastupitelé budou v pátek hovořit o trolejbusech
(22.6.2005 , Deník Směr)
Teplice - Jedním z bodů na seznamu věcí do pátečního zasedání teplických zastupitelů, které začíná v devět hodin na magistrátu, bude diskuze o budoucnosti městské hromadné dopravy v Teplicích. O daląí existenci trolejbusů se v Teplicích diskutuje uľ deląí dobu. (pem)
Obousměrný provoz MHD v ulici 28. října
(3.6.2005, Jan Maxa)
Ulice 28.října - za normálních okolností jednosměrná ulice vedoucí z Benešova náměstí k Hlavnímu nádraží. Z důvodu rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě na Masarykově třídě zahájené od 1.června a uzavřením veškeré dopravy v úseku křižovatka s Benešovo náměstím - křižovatkou s ulicí Vrchlického na Nádražním náměstí se ulice 28.října stala hlavní dopravní tepnou v centru města. Foto zachycuje míjení vozů linek 5 a 10 přesměrovaných z Masarykovy třídy. Zde se opět ukázala prozíravost vedení DP, které v dobách kdy byla ulice 28.října zjednosměrněna ponechalo zavěšené trolejové vedení v nepoužívaném směru. Stačí jen rychlá úprava křížení a provoz v ulici je plnohodnotně využíván. Toto využití je zde praktikováno již podruhé.
Nová linka 137
(1.5.2005 , Jan Maxa)
Cestujícími tolik očekávaná událost je již skutečností. V neděli 1.května 2005 se DP Teplice zapsal do historie počátků budoucího IDS a zavedl mezi Ústí n.L. a Teplicemi kapacitní autobusovou linku číslo 137. Na autobusové točně MHD v Chlumci zachyceno setkání teplické 137 a ústecké 11. Více zde...
Nové linky, aneb i jedna je dobrý začátek .... (doplnění)
(30.4.2005 , Jan Maxa, Petr Ježek)
Jak již mnozí z našich čtenářů zaznamenali chystala se radikální změna v dopravní obslužnosti obcí Krupka a Chlumec, včetně spojení s Ústí nad Labem. Jedná se vlastně o první konkrétní náznak IDS. S prvními jarními dny (předpoklad byl 1. května) se tak provoz v Krupce mohl stát součástí MHD v Teplicích včetně tarifních podmínek. Nové linky 123, 128, 136 provozované DP Teplice s.r.o. se však nekonají. V rámci MHD zatím tedy nebude možné projet Teplice přes Olympii do Krupky a vybranými spoji až do Chlumce, kde by se na centrální stanici setkávali hned 3 největší dopravci v oblasti (DPMUL, DPTP a DPUK). Přesto však jedna zásadní změna nastane a to meziměstská linka 137 vedoucí z Řetenic, přes Benešovo náměstí, Trnovany, Soběchleby do Chlumce a přes Všebořice, Bukov až k ústecké Masarykově nemocnici, kde se bude točit na trolejbusové smyčce Severní Terasa. Protože na linku nejsou poskytnuty dotace na dopravní obslužnost, budou na ní platit vybrané tarifní podmínky. Taktéž rozsah provozu je jen do podvečerních hodin. I tak se jedná v regionu Ústí - Teplice o jedinečný pokus zkvalitnit dopravní obslužnost a doufejme, že se jej povede nakonec dokončit ke spokojenosti cestujících.
Info o letošních výlukách I
(30.3.2005 , Jan Maxa)
Zrušení trolejbusů v Teplicích v současnosti není na pořadu dne. Letos díky rekonstrukci Masarykovy třídy projdou trolejbusy zatěžkávací zkouškou, protože některé úseky mezi Trnovany a centrum budou komplet neprůjezdné a tak bude opět na stole zvažování varianty propojení Šanova I. s Jankovcovou (z nepochopitelných důvodů jsou z některých stran stále blokace to otevřít i když dnes již IAD plně lázeňskou zónu používají) Každopádně bych se roku 2007 nebál, protože ten termín není ani oficiální. Mimochodem články v novinách radnici neovlivní.
Setkání redakce s vedením DP Teplice s.r.o.
(14.2.2005 , Petr Ježek)
Zatím dobré zprávy. Tak nějak by mohl znít závěr neformálního setkání redakce ÚT s vedením dopravního podniku Teplice. "Je čím jezdit, a dokud budeme mít čím jezdit tak jezdit budeme!", tolik slova jednatele společnosti Ing. P. Havlíka ke stávající situaci okolo trolejbusů v Teplicích. Ing. Havlík dále vyvrátil jakékoliv fámy o rušení linek, či dokonce tratí. Také přišla mj. řeč na autobusy na trolejbusových linkách. "Jedná se o zálohy, které se snáze dostanou v Teplicích na místo, kam by se trolejbus dostával někdy až 40 min. Ostatní autobusy jsou prostě přejezdy, nedochází a nedocházelo k preferenci autobusů na trolejbusových linkách", doplnil Ing. Havlík
::Úvod ::Redakce ::Kontakt