ČESKÉ NEZÁVISLÉ DOPRAVNÍ SDRUŽENÍ
WWW.CNDS.CZ

Archiv aktualit 2006

Teplice - do nového roku 2007 se zapůjčenými autobusy
(27.12.2006, Jan Maxa)
Šibeniční termín od vyhlášení výsledků koncesního řízení na veřejnou dopravu na teplicku do zahájení provozu postavil vedení DP Teplice s.r.o. před nutnost zvýšit počet autobusů. Protože však dopravce nechce obnovovat vozový park flotilou ojetin a je prakticky nemožné během třech týdnů nakoupit nové autobusy, bylo rozhodnuto o dočasném řešení a to zápůjčkou 11 autobusů Karosa od společnosti Connex Morava, které pomohou překlenout období do dodání nových vozidel.
Jmenovitě: 1x B731 (e.č. 301), 2x B732 (e.č. 302 a 303), 6x C734 (e.č. 974 - 979), 1x B961 (e.č. 520) + 1x prozatím nedodaný kloubový (e.č. 519) u kterého zatím není známo typové značení.
Z evidenčních čísel je patrné, že je dopravce přiřadil do volných pozic podle běžného schématu, který se v Teplicích používá. Všechny autobusy jsou vybaveny transparenty EMTEST, které však nebudou používány a linkové značení bude v cedulovém provedení. To bude na čelním skle umístěno v pravém spodním rohu.
I když ostrý provoz autobusy zažijí za několik dní, jsou některé vypravovány již v současnosti a to na zbytek spojů příležitostné dopravy.
Krupka - MHD Krupka s nejistou budoucností
(22.12.2006, Jan Maxa)
MHD Krupka možná s koncem roku 2006 ukončí svou existenci. Nejedná se však o síť linek MHD Teplice, ale o místní linku, kterou pod číslem 588001 provozuje na základě objednávky města Krupka dopravce DPÚK a.s.. Vzhledem k tomu, že doprava je nasmlouvána do konce roku řeší radnice smysl její další existence. Jak již bylo uvedeno jedná se čistě o místní linku tvořenou 10 páry spojů jedoucích v pracovní dny a spojující jednotlivé části města s postačující kapacitou 14místného mikrobusu Mercedes. Vzhledem k tomu, že Krupka je již součástí teplické MHD a síť linek se bude od ledna 2007 ještě rozšiřovat, nebude pro dvě MHD nejspíš místo avšak zatím nelze její zachování alespoň pro část roku 2007 vyloučit. Pakliže však zůstane zachována, dojde ke změnám jízdného a to ze současných 5,- až na 8,- Kč. Důsledek takového nárůstu jízdného lze jen těžko odhadnout ...
Železniční trati Most - Moldava hrozí zrušení
(20.12.2006 - Mediální servis (převzato z MF Dnes))
Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) by mohla během několika let zrušit regionální železniční trať z Mostu do Moldavy na Teplicku. Tunely a mosty na trati procházející Krušnými horami jsou ve špatném stavu a na jejich opravu nejsou peníze."více zde"
Teplicko - poslední bašta příležitostné dopravy
(11.12.2006, Jan Maxa)
Od letošního září, kdy zasáhla Ústecký kraj dopravní krize v autobusové linkové dopravě se do prosince povedlo stabilizovat dopravní obslužnost téměř na stejnou úroveň jako byla v dobách před počátkem konfliktu s tehdejším dominantním dopravcem DPÚK a.s.
Prakticky poslední oblastí, kde i nadále působí takzvaná příležitostná silniční osobní doprava zůstávají vymezené části teplicka. Zde by se sice měla doprava stabilizovat počátkem roku 2007 avšak se zavedením platnosti nových jízdních řádů od 10.12. 2006 zmizela většina dosud ještě provozovaných spojů DPÚK a.s.
Další krize se však oproti "znepokojivým" zprávám médií z konce minulého týdne naštěstí nekoná a až na ojedinělé případy bude dopravní obslužnost i v době vánočních svátků pro cestující bezkolizní. Na teplicku lze autobusy příležitostné dopravy (jedoucí dle pevně stanovených časů) potkávat na trasách z Teplic do Duchcova, Oseku, Kostomlat, Hostomic, Modlan, Hrobu, Cínovce, Fojtovic, ale též na trasách do Bíliny, Litomeřic, Lovosic či Ústí nad Labem.
Teplicko - další úbytek příležitostné dopravy
(29.11.2006, Jan Maxa)
Od 1. prosince 2006 se opět výrazně ztenčují zbytky příležitostné dopravy v Ústeckém kraji. Konkrétně se jedná o oblast teplicka ve dvou lokalitách. Oblast v okolí Bíliny bude zajišťovat DP Mladá Boleslav s.r.o. na 7 linkách. Do Krušných hor pro změnu vyráží z Teplic další linka MHD číslo 120. Jedná se o prodlouženou linku č. 20 z Dubí, Mstišova. Linka nyní bude vybranými spoji obsluhovat též Mikulov a Moldavu.
Krupka - uzavření železničního přejezdu
(3.11.2006, Jan Maxa)
Sotva začala jezdit MHD do nové lokality v Krupce, přibyl dopravci automaticky další kousek starostí se zabezpečením pravidelnosti dopravy při zvláštních situacích. Tou aktuální jsou výluky, kterých se do konce roku vlivem stavebních činností na teplicku objeví hned několik najednou. Jedním z důvodů jsou železniční přejezdy. Městská i linková doprava jich v těsném blízkosti teplic i v samotném městě úrovňově překonává více jak 10 a z toho 2 na trati ČD130 (+ 1 který MHD nevyužívá) se nyní podrobují rekonstrukci v rozsahu vylučujícím provoz. První se nachází v těsném sousedství vozovny DP v ulici E. Dvořákové, kde je však díky existenci trolejbusového podjezdu pod železniční tratí autobusová doprava odvedena tímto směrem bez dalšího omezení a práce zde budou ukončeny v polovině listopadu.
Podstatně větší komplikace způsobil železniční přejezd stejné trati u Bohosudovského nádraží. Je totiž součástí kolejiště nádraží a díky větší složitosti zde oprava bude trvat celý měsíc listopad. Od 1.11. jej však kromě linkové dopravy překonává i MHD číslo 128 a 136. DP Teplice tak ihned po zprovoznění třech nových linek vede dvě linky 128 a 136 po objízdné trase přes přejezd v Sobědruhách po trase linky číslo 123. Od zastávky Krupka, Stadion poté přejedou k nádraží, kde se napojí na svou trasu. Protože však minou novou průmyslovou zónu, která se nachází pod železniční tratí, byla po dobu objížďky zavedena náhradní doprava zabezpečená linkou X28. Ta jezdí kyvadlově ze Sobědruh náměstí kolem Olympie a průmyslové zóny k druhé straně uzavřeného železničního přejezdu v Bohosudově. Jezdí ve špičkách pracovních dní a je na ní vypravován pouze jeden vůz. Vzhledem k tomu, že linka slouží pouze jako přípoj na odkloněné linky a nezajíždí do centra Teplic není zde zavedené jízdné.
Ostatní linková doprava nedisponující dostatkem prostředků k zajištění náhradní dopravy používá dvě jiné formy objízdných tras a to přes Sobědruhy s vynecháním zastávek v Srbicích a průmyslové zóně (zejména DPÚK), nebo přes Soběchleby (příležitostná doprava směrem na Ústí n.L. přes Bohosudov)
Teplice, Krupka - rozšíření linek MHD do Krupky.
(31.10.2006, Jan Maxa)
Příležitostná doprava do města Krupka na teplicku na páteřních tratích končí. Přímé spojení s Teplicemi zajišťoval od 9.9. 2006 touto formou Ústeckým krajem najatý DP Teplice ve spolupráci s DP Praha. Příležitostná doprava byla důsledek sporu Ústeckého kraje s dopravci DPÚK a.s/ČSAD Č.L. a.s., se kterými byla rozvázána smlouva na zajištění ZDO. Od 1.11.2006 začíná v Krupce působit MHD Teplice zastoupená na třech linkách číslo 123, 128 a 136. Linkové vedení vesměs vychází z úspěšného projektu, který předložil dopravce DP Teplice s.r.o. v roce 2005. Výběrové řízení však tehdy bylo nakonec zrušeno "více zde". V souvislosti s rozšířením dopravy do Krupky jsou přečíslovány linky MHD Teplice 23, 28 a 36 na výše uvedenou stovkovou řadu. I nadále v Krupce zůstává část linek prozatím v "příležitostné dopravě" neboť Krupkou projíždí řada linek spojující města Ústí n.L., Teplice, Duchcov, Most, Litvínov na které nebyly vydány nové licence.
Jízdní řády nových linek najdete na oficiálním webu DP Teplice s.r.o. (viz. odkaz v levém sloupci). Připravujeme fotoreportáž z prvního dne provozu MHD v Krupce.
Teplice - Solarisy Urbino 15 v provozu
(19.10.2006, Jan Maxa)
Od čtvrtka 12. října 2006 se na linkách MHD můžeme setkat s novým přírůstkem vozového parku. Prozatím jen se Solarisem e.č. 414 si mohli řidiči vyzkoušet jízdní vlastnosti v ostrém provozu. Vůz číslo 415 musí totiž nejprve projít administrativním úkonem, aby mohl být dopravcem DP Teplice s.r.o.užíván, protože narozdíl od 414 je 415 v majetku města Teplice. Zpoždění zařazení do provozu se očekává zhruba jen týden. Solarisy budou do konce října fungovat ve zkušebním provozu, proto jsou vypravovány pouze v pracovní dny, obvykle jen na jednu směnu řidiče a poté je vůz zatažen do vozovny. Jízda s cestujícími již proběhla na všech linkách, kde se vypravují kloubové autobusy tj. 23, 24 a 137. Fotografie Solarisu si můžete prozatím prohlédnout v sekci "nízkopodlažní vozidla"
Teplicko - aktualizace (NE)IDS
(9.10.2006, Jan Maxa)
Aktualizováno a přidáno ohlédnutí za provozem linky 137 včetně fotopřílohy.
Teplice - nízkopodlažní vozidla
(1.10.2006, Jan Maxa)
V souvislosti s rozšířením počtu nízkopodlažních vozidel aktulizována a o fotogalerii rozšířena sekce "Nízkopodlažní vozidla"
Teplice - 15metrové Solarisy
(23.9.2006, Jan Maxa)
Vozový park DP Teplice s.r.o. v letošním roce pokračuje v bezbarierové obnově vozového parku. Na počátku posledního zářijového týdne dorazí do Teplic dva 15metrové autobusy Solaris. Jedná se o vítěze dvou výběrových řízení, které podal dopravce a město Teplice. Společně s letošní dodávkou dvou nízkopodlažních trolejbusů dodaných v létě se tak vozový pak bezbariérových vozidel v Teplicích rozroste na celkový počet 7 vozů. Solarisy obdrží evidenční čísla 414 a 415 a do provozu s cestujícími budou vypraveny na počátku října.
Krize v dopravní obslužnosti na Teplicku končí
(21.9.2006, Jan Maxa)
Chaos v dopravní obslužnosti na teplicku, který vzniknul od 4.září 2006, kdy přestala jezdit většina pravidelných spojů DPÚK a.s. a zároveň nebyla zavedena doprava společnosti ČSAD Česká Lípa se blíží k blízkému konci. V současnosti je i nadále většina okresu zajišťována formou příležitostné osobní dopravy avšak na základě jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 20.9. 2006 byl schválen rozsah základní dopravní obslužnosti pro léta 2007 - 2014. Než proběhnou řádná výběrová řízení pro dané období nebudou však obyvatelé teplicka bez dopravní obslužnosti - ta bude stabilizována v následujících dnech. O podrobném rozsahu dopravní obslužnosti Vás zde budeme podrobně informovat.
Linka č. 31, aneb cyklobus slaví 5 let provozu.
(19.7.2006, Jan Maxa)
Začínalo léto roku 2001 a teplé pohodové počasí lákalo výletníky k poznávání obnovující se krásné přírody kdysi dávno zdevastovaných Krušných hor. DP Teplice měl již dlouhou tradici s dopravou na "čerstvý" vzduch a již v roce 1987 jezdila v sezóně linka č.30 nad Dubí k nádraží odkud se poté dalo vlakem pokračovat na Moldavu. Nová doba, nové trendy, nové zájmy a požadavky výletníků - teplický dopravce na to dokázal zareagovat a tak první květnovou sobotu roku 2001 začala jezdit nová autobusová linka č. 31 v trase Hlavní nádraží - Cínovec, Pomezí.... pokračování zde ....
Teplice - stavba kruhové křižovatky v Duchcovské se odkládá
(5.6.2006, Jan Maxa, zdroj Deníky Bohemia)
V letním období tohoto roku měla v Řetenicích u nemocnice proběhnout stavba kruhové křižovatky (viz. článek z 22.4.2006). Nyní se potvrdila informace o možném nedodržení termínu zahájení stavby z důvodu nevyřešených problémů přeložek inženýrských sítí. Realizace projektu se tedy odkládá na rok 2007. Zde je nutno zdůraznit, že řešení rozsáhlých přeložek trakčního vedení bylo vyřešeno prakticky bez problémů a nemá na oddálení stavby podíl.
Teplice - série výluk pokračuje ....
(2.6.2006, Jan Maxa)
Během víkendu 3-4.června proběhne v trolejbusové síti kompletní výluka trolejbusů. Jedná se v krátké době o další víkend bez trolejbusů, které budou v celých trasách nahrazeny NAD. V měsíci květnu proběhla výluka 20-21.5. z důvodu nutné úpravy trakčního vedení u Zámecké zahrady pod mostem mezinárodní E55, který prochází opravou. Důvodem aktuální víkendové výluky je oprava trakčních kabelů v Trnovanské ulici podél manipulační tratě, které napájejí celé v Trnovany. Ty zde byly poškozeny při nepovolené stavbě pylonu reklamního baneru u místního discontního řetězce. Další nahrazení trolejbusů proběhne následující sobotu 10.6. z důvodu frézování a pokládky asfaltového povrchu v Duchcovské ulici v Řetenicích.
Teplice - Závod Míru omezí provoz MHD
(15.5.2006, foto 21.5. 2006, Jan Maxa)
V úterý 16.5.2006 bude vlivem dojezdu Závodu Míru omezena průjezdnost centrem města. Dopravní opatření se budou týkat i linek MHD a to v takovém rozsahu, že se v době od 8.30 do 20.30 h bude upravovat linkové vedení a v průběhu samotného závodu dojde k aktuálním omezením.
Mimo provoz budou trolejbusové linky 1, 3, 7, a 9, změna trasy bude na autobusových linkách 21 a 22, které pojedou pod označením X21 a X22. Odklon v centru města bude na linkách 27 a 32. Náhradní dopravu zajistí trolejbusové linky 51, 55 a autobusová linka 57.
K nahlédnutí fotografie dopravního řešení v průběhu akce.
Teplice - 24Tr v provozu s cestujícími
(13.5.2006, Jan Maxa)
Cestující se dočkali 24Tr se začínají vypravovat do běžného provozu. Od soboty 13.5. je na linky vypravován vůz e.č. 166, vůz e.č. 165 bude do provozu vypraven o 4 dny později.
Až na výjimky budou nízkopodlažní trolejbusy v provozu v pevně stanovených pořadích a v pracovních dnech je budete moci potkávat na linkách 7, 8 a 10. Z kapacitních důvodů je v pracovní dny nenajdete na linkách 2 a 5 na které jsou vypravovány kloubové trolejbusy (můžete je však spatřit v rámci večerních přejezdů). O sobotách, nedělích a svátcích je díky přejezdům pohyb 24Tr po Teplicích pestřejší a budete je moci potkat na linkách 5, 7 nebo 2, 10 a 13. Protože se předpokládá bezproblémová vypravenost obou vozů je pravěpodobnost potkání na všech 5 zmíněných linkách.
Trolejbusová novinka - 24Tr v Teplicích
(24.4.2006, Jan Maxa)
Něco téměř bláznivého - téměř z říše snů a přesto se to stalo. Po 11 letech od poslední dodávky trolejbusu 14TrM a mnoha letech nejistoty nad samotnou existencí elektrické trakce v Teplicích se objevila v pondělí 24. dubna 2005 v odpoledních hodinách za železničním přejezdem u vozovny DP Teplice světla majáků tahače jež do lázeňského města přivezl zbrusu nový nízkopodlažní trolejbus Škoda 24Tr. Jedná se o první z dvoukusové dodávky, která cestu z Plzně absolvovala po vlastní ose za tahačem Plzeňských městských dopravních podniků. První je však pouze co se týče pořadí, neboť se jedná o e.č. 166 a příjezd vozu e.č. 165 bude uskutečněn o den později opět po vlastní ose.
Oba nízkopodlažní vozy s designem Citelis jsou čistokrevné trolejbusy bez pomocného diesel agregátu a jsou vybaveny ruční plošinou pro vozíčkáře. Linkové transparenty buse jsou ovládány přímo z palubního počítače přes odbavovací systém Emtest čímž se odlišují od všech vozů 14TrM, které používají zastaralý jendořádkový Metra. Barevná kombinace v teplickém provedení dává vozidlu originální vzhled zejména v optickém rozdělení čela kombinací žlutá/modrá/bílá.
Ihned pro příjezdu byl vůz e.č. 166 ve středu zájmu přítomných zaměstnanců DP a pár minut po odpojení od tahače absolvoval trolejbus při manipulaci na hale první metry jízdy pomocí teplické troleje. Cestující si však ještě na svou jízdu budou muset pár dní počkat, neboť na nová vozidla bude nejprve probíhat zaškolování budoucích školitelů místních řidičů i techniků údržby. Dále musí dorazit patřičná povolení drážního úřadu, vozidla obdrží viditelná evidenční čísla, nahrají se data linek do palubního PC a co je důležité - nové trolejbusy musí být slavnostně uvedeny do provozu. Prvními cestujícími se tak stanou radní města v čele s primátorem Jaroslavem Kuberou, který jejich provoz symbolicky zahájí již tento čtvrtek. Na linkách v běžném provozu však trolejbusy potkáme s největší pravděpodobností až na začátku května. Nezbývá než držet novým přírůstkům v provozu palce a doufat, že vozový park brzy omladí další bratříčci vozů 165 a 166. fotografie z příjezdu a zkušebního provozu zde ....
Plánované stavby kruhových křižovatek
(22.4.2006, Jan Maxa)
V listopadu roku 2005 se trolejbusy v Teplicích poprvé seznámily s novým dopravním řešením křižovatky tj. kruhovým objezdem (viz. archiv zpráv 2005). Stavba "kruháče" ve čtvrti Trnovany pro troleje nebyla ve znamení nijak velkého zásahu spíše jen kosmetické úpravy, která proběhla souběžně s běžnou údržbou celé sítě. Byla však předzvěstí, že i v Teplicích se začíná dopravní řešení křižovatek ubírat tímto směrem a další zásahy do elektrické trakce s tím spojené budou následovat... pokračování zde ....
Teplice - do trolejbusů poteče z rozpočtu města více peněz
(25.3.2006, Jan Maxa)
Po dlouhých letech nejistoty a mnohých jednáníh radních se v roce 2006 dostanou trolejbusy opět významě do rozpočtu města. 31 milionů korun se našlo na letošní obnovu vozového parku a peníze budou použity na nákup bezbariérových trolejbusů. Oficiálně prozatím není určen výrobce, který vozidla dodá, ale v rámci předváděcích akcí se v Teplicích postupně prezentovaly dva výrobci - Solaris (Trolino 12AC) a Škoda (24 Tr). Dodáním nových trolejbusů však nekončí diskuze o významu trolejbusové sítě v Teplicích byť nové trolejbusy dávají této rozsáhlé síti velkou příležitost zkvalitnit ekologickou dopravu ve městě.
Investice do vozového parku však není jediná věc na kterou z rozpočtu města letos půjdou prostředky. Dopravce dostane na dopravní obslužnost města dotaci ve výši 35,5 mil korun což je však ve srovnání s jinými městy částka poměrně malá (např. rozpočet města Ústí n.L. počítá s dotací 166 mil).
Další avšak nepřímou investicí do elektické trakce je úprava dopravního řešení komunikací ve městě. Po loňském roce, kdy v Trnovanech vzniknul kruhový objezd, který pro trolejové vedení znamenal jen kosmetickou úpravu dojde letos ke stavbě kruhové křižovatky u nemocnice v Řetenicích. Zde však křižovatka tvoří kompletní triangl a úprava si vyžádá vysoké náklady.
Teplice - Krupka, schéma návrhu začlenění města Krupka do MHD
(podle tisk. prez. zpracoval Jan Maxa)
Zajištění MHD v Krupce v městě s počtem přes 13 tisíc obyvatel a nacházejícím se v těsném sousedství Teplic měly řešit 3 linky. Dvě prodloužené (současná 23 a 28) a jedna nová (nyní 36). Číselné značení regionálních linek v rámci budoucího IDS je trojmístné s tím, že teplicko má číselnou řadu 100. Sočástí bylo též zprovoznění meziměstské linky IDS 137, která jako jediná i když nakonec nezařazena do ZDO zprovozněna byla. Grafické znázornění a pokračování zde....
Teplice - malé ohlédnutí na MHD v roce 2005
(23.1.2006, Jan Maxa)
Rok 2005 byl pro MHD v Teplicích ve znamení významných změn, byť některých s rozpačitým výsledkem. Celkově však lze uplynulý rok označit jako pozitivní ve zlepšování služeb pro cestující. Protože se v průběhu roku některým změnám věnovalo zpravodajství podrobněji je toto pouze stručné shrnutí.
pokračování zde...
::Úvod ::Redakce ::Kontakt